Habakuk 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 'n Gebed van Hábakuk, die profeet, op die wysie van Sjigjonot.

2 HERE, ek het die tyding aangaande U verneem, ek het gevrees! HERE, roep u werk in die lewe in die midde van die jare; in die midde van die jare laat dit bekend word. In toorn, dink aan ontferming.

3 God kom van Teman en die Heilige van die berg Paran. Sela. Sy majesteit bedek die hemel, en die aarde is vol van sy lof.

4 En glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy; en dáár is die omhulsel van sy krag.

5 Voor Hom uit loop die pes, en 'n koorsgloed trek uit agter Hom aan.

6 Hy tree op en laat die aarde wankel, Hy kyk en laat nasies opskrik; verpletterd lê die ewige berge, en neergesink die ou, ou heuwels--paaie van die ou tyd vir Hom.

7 Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek, en die tentdoeke van die land Mídian bewe.

8 Is dit teen riviere, o HERE, teen die riviere, dat u toorn ontvlam het? Of geld u grimmigheid die see dat U ry met u perde, u oorwinningswaens?

9 Heeltemal ontbloot is u boog; besweer is die pyle deur die woord. Sela. Tot riviere splyt U die aarde.

10 Die berge sien U en bewe van angs, 'n wolkbreuk storm verby, die wêreldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog.

11 Die son, die maan bly in hulle woonplek by die lig van u pyle wat verbyskiet, by die glans van flikkerende spies.

12 In grimmigheid betree U die aarde, in toorn dors U die nasies.

13 U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela.

14 U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi; wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind.

15 U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters.

16 Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe; my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak.

17 Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie--

18 nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.

19 Die HERE HERE is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.Exploring the Meaning of Habakuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 3      

Napsal(a) Helen Kennedy

In Habbakuk, Chapter 3 continues with the prediction that the Lord will come into the world. When the Lord comes, He will bring with Him the things belonging to Divine truth and good. He will examine the church. In the light of His judgment, it will be shown that the Jewish Church was no longer a church because of its actions and choices.

The Lord’s presence will dissipate the dead church’s falsities of evil. Judgment will come upon those who hate and oppose Him. Those whose hearts are intent on self-love will suffer spiritual destruction, and they will cast themselves into hell.

Did the Lord enter into this combat with anger? He maintained His grief on account of their state. He grieved because there was no longer anything of the church left.

When evil is overcome, the Lord will rebuild His church. “Those who at heart acknowledge the Lord will be saved.” What church will come out of this combat and disorder? The New Church will rise up out of the ashes of falsity and evil. In the words of Habakkuk, that new church will sing: “rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.”

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 227


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 482, 790, 893, 1566, 1675, 2686, 2709, ...

Apocalypse Revealed 53, 270, 298, 299, 409, 437, 485, ...

Doctrine of the Lord 4, 40

True Christian Religion 93

The White Horse 2


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 316, 355, 357, 375, 401, 403, 518, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

The White Horse - Appendix 1

Marriage 93

Scriptural Confirmations 2, 9, 23, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 2:15, 15:14, 15, 19:18

Lev 26:25

Deuteronomium 28:30, 39, 33:2, 26, 29

Joshua 10:13

2 Samuel 6:15

Job 9:5

Psalms 7:1, 18:34, 25:6, 77:17, 20, 78:16, 90:7, 97:5, 104:2, 32, 34, 110:5, 119:120

Jesaja 21:3, 25:9, 58:14, 61:10

Jeremia 4:19, 30:7, 49:7

Klaagliedere 1:20

Ezekiel 27, 43:2

Daniel 10:9

Joel 2:23

Miga 7:7

Habakuk 2:14

Sagaria 1:15

Luke 47

Romeine 5:11

Filippense 3:1, 4:4, 13

Významy biblických slov

profeet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

gevrees
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

Sela
'Selah,' as in Genesis 11:12, signifies an aspect of science.

bedek
The "high mountains being covered " (Gen. 7:19) signifies that all the good things of charity were extin­guished.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

aarde
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

krag
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

pes
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

nasies
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

ewige
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

paaie
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tente
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Mídian
'Midian' signifies people who are in falsity.

riviere
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

toorn
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ry
'To ride' signifies being elevated regarding the intellectual part of the mind. To ride upon a cherub,' as in Psalm 18:9, 10, denotes the Lord’s...

perde
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

boog
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

berge
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

son
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

bly
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

lig
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

pyle
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

dors
'To thresh,' as in Micah 4:13, signifies dissipating evils among people of the church.

kop
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

goddelose
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

fondament
A foundation signifies truth on which heaven and the church, and its doctrines are founded.

nek
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

eie
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

verstrooi
The meaning of "scatter" in the Bible is relatively literal, but it is used in regard to spiritual things, not natural ones. So to "scatter"...

magtige
'Might' denotes the forces or power of truth.

waters
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

Hoor
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

lippe
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

vyeboom
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

kleinvee
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

voete
Our feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Full of His Praise
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: