Habakuk 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Die Godspraak wat Hábakuk, die profeet, gesien het.

2 Hoe lank, o HERE, roep ek om hulp, maar U hoor nie; skreeu ek tot U: Geweld! --maar U help nie?

3 Waarom laat U my onreg sien en aanskou U die moeite! Ja, verwoesting en geweld is voor my ; en daar is stryd, en twis begin.

4 Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie; want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn.

5 Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.

6 Want kyk, Ek gaan die Chaldeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie.

7 Verskriklik en gedug is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit.

8 En vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe; en op 'n galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters! Van ver kom hulle aangevlieg net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet!

9 Hulle kom almal om geweld te pleeg; die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand.

10 Ook dryf hy die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging; hy lag om elke vesting; hy hoop grond daarteen op en neem dit in.

11 Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder--maar word skuldig, hy wie se krag sy god is.

12 Is U dan nie uit die voortyd nie, o HERE, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. HERE, tot 'n strafoordeel het U hom bestel en, o Rots, tot 'n tugroede het U hom bestem!

13 U, wat te rein is van om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie--waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?

14 So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie.

15 Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën; daarom is hy vrolik en juig.

16 Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seën; want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig.

17 Sal hy daarom sy net uitskud en gedurigdeur nasies doodmaak sonder verskoning?


Exploring the Meaning of Habakuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 1      

Napsal(a) Joe David

Habakkuk's message to the Jewish church of his day was that it was in serious spiritual trouble. Interest in the real things of the Lord had been replaced by superficiality. The church had become sensual. The people were interested in their own comfort and security. Justice and truth were perishing.

The Lord grieved over their choices. Instead of the church coming to its senses to see that their problems were of their own choosing, they turned to find “compelling” ways to blame the Lord. While blaming the Lord for all misfortunes, the church continued to actively profane all the truths and goods of the Word.

To illustrate the depth of Israel’s choices, “a bitter and hasty nation” of Chaldeans rose up against Israel. The Chaldeans came with horses swifter than leopards and more fierce than wolves. The Chaldeans’ pride caused them to scoff at kings. They took many captives. The attitude of the Chaldeans reflected that which resided in the hearts and minds of Israel.

The Children of Israel didn’t get the message. They failed to see the application of what they were doing to the spiritual things of the church. The Lord’s grief continued because their evil prevailed over the good, and they were destroying the last vestiges of good.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 225


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 991, 1368, 1613, 2606, 3901, 4482, 6534, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 405, 861

Heaven and Hell 197


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 281, 355, 411, 513, 780, 799, 811

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 23:15, 28:49

2 Konings 24:1, 2

Job 9:26, 12:6, 19:7

Psalms 22:3, 35:17, 55:10, 74:12, 90:1, 2, 94:3, 118:17, 149:2

Jesaja 5:7, 10:5, 13, 14:17, 28:21, 43:15, 46:12, 47:8

Jeremia 5:15, 18, 6:22, 23, 8:7, 9:22, 12:1, 16:16, 25:9, 12, 30:5, 32:24, 50:11

Klaagliedere 4:19

Daniel 27

Joel 2:3

Amos 5:7

Nahum 2:5

Habakuk 5

Sefanja 15, 3:3

Maleagi 6

Matthew 24:28

Handelinge van die apostels 13:41

Významy biblických slov

profeet
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

gesien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

lank
'Long' and thence to prolong, refer to good.

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

roep
As with most common verbs, the spiritual meaning of “crying” or “crying out” (meaning a shout or wail, not weeping) is highly dependent on context....

Hoor
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

geweld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

reg
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

goddelose
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

regverdige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

nasies
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

dae
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Chaldeërs
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

luiperds
'A leopard,' being a crafty and insidious animal, particularly represents people who confirm faith separate from good works. 'A leopard' signifies the affection or lust...

perde
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

gesigte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

versamel
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

sand
'Sand,' as in Matthew 7:27, signifies faith separate from charity.

spot
'To mock' or 'scorn' relates to people in truth but not in good.

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

wind
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

sterwe
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

rots
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

kwaad
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

vet
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

doodmaak
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...


Přeložit: