Exodus 24

Studovat vnitřní smysl

Afrikaans 1953     

← Exodus 23   Exodus 25 →

1 Daarna het Hy vir Moses gesê: Klim na die HERE toe op, jy en Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af.

2 En laat Moses alleen nader kom na die HERE toe, maar hulle moet nie nader kom nie; en die volk mag nie saam met hom opklim nie.

3 Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die HERE en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê: Al die woorde wat die HERE gespreek het, sal ons doen.

4 En Moses het al die woorde van die HERE opgeskrywe en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou, en twaalf gedenkstene volgens die twaalf stamme van Israel.

5 En hy het jongmanne van die kinders van Israel gestuur; dié het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die HERE geslag.

6 En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi.

7 En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen en daarna luister.

8 Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde.

9 Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel.

10 En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.

11 Maar Hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God aanskou; daarop het hulle geëet en gedrink.

12 Toe sê die HERE vir Moses: Klim op die berg na My toe en vertoef daar, dat Ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat Ek geskryf het om hulle te onderrig.

13 Hierop het Moses klaargemaak en Josua, sy dienaar. En Moses het op die berg van God geklim

14 en aan die oudstes gesê: Wag hier vir ons tot ons na julle terugkom. En kyk, Aäron en Hur is by julle; wie regsake het, kan na hulle gaan.

15 Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek.

16 En die heerlikheid van die HERE het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit ses dae lank oordek. En op die sewende dag het Hy na Moses geroep uit die wolk.

17 En die verskyning van die HERE se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg.

18 En Moses het binne-in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg veertig dae en veertig nagte.

← Exodus 23   Exodus 25 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 666, 921, 1001, 1038, 1298, 1530, 1736, ...

Apocalypse Revealed 336, 348, 379, 529

The Lord 39

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285, 706, 730


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 270, 329, 365, 405, 430, 594, ...

On the Athanasian Creed 62

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:7, 32:31

Exodus 6:23, 16:10, 17:9, 10, 12, 15, 19:3, 8, 11, 12, 20, 20:24, 25, 24:1, 9, 28:21, 31:18, 32:1, 15, 33:20, 34:1, 27, 28

Numbers 11:16, 28

Deuteronomy 1:15, 4:24, 5:2, 22, 31, 31:9

Joshua 1:1, 4:5, 8, 24:21, 26

Judges 13:22

2 Samuel 22:9, 13

1 Kings 8:21, 18:31, 19:8, 22:19

2 Chronicles 15:14, 15

Nehemiah 9:14, 10:1

Psalms 19:12, 50:5

Isaiah 6:1

Jeremiah 31:32

Ezekiel 1:26, 27, 28, 8:11, 16:8

Haggai 2:5

Matthew 17:5, 26:28

Acts of the Apostles 7:38

Romans 9:4

2 Corinthians 3:3

Galatians 4:24

Hebrews 9:20, 12:18

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Lord Our God
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Obedience
Worship Talk | Ages over 18

 With My Hands I…
Draw a picture of good things you can do with your hands.
Project | Ages up to 10


Přeložit: