Amos 9

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ek het die Here by die altaar sien staan, en Hy het gesê: Slaan die kapiteel van die pilaar, sodat die drumpels bewe; en verpletter hulle bo die hoof van almal! En Ek sal die wat van hulle oorbly, met die swaard ombring: die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie, en geen vrygeraakte onder hulle homself red nie.

2 Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal; en al klim hulle op na die hemel, Ek sal hulle van daar laat neerdaal.

3 En al steek hulle hul weg op die top van Karmel, Ek sal hulle daar opspoor en weghaal; en al verberg hulle hul voor my op die bodem van die see, Ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt.

4 En al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, Ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak; en Ek sal my oog op hulle rig ten kwade en nie ten goede nie.

5 Ja, dit is die Here Here van die leërskare wat die aarde aanraak, sodat dit bewe en almal treur wat daarop woon; en dit sal in sy geheel oprys soos die Nyl en wegsak soos die rivier van Egipte.

6 Dit is Hy wat sy solders in die hemele bou en sy hemelgewelf bo die aarde vestig, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die aardbodem, HERE is sy Naam!

7 Is julle nie vir My soos die kinders van Kus nie, o kinders van Israel? spreek die HERE. Het Ek Israel nie laat optrek uit Egipteland en die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir nie?

8 Kyk, die van die Here Here is gerig teen die sondige koninkryk, en Ek sal dit van die aardbodem verdelg; maar Ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek die Here.

9 Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in 'n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.

10 Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat : Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie.

11 In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;

12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.

13 Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees.

14 En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.

15 En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, die HERE jou God.


Exploring the Meaning of Amos 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 9      

Napsal(a) Helen Kennedy

Here, in Amos 9, there's a warning that the Last Judgment would be thorough. None of the perpetrators of evil responsible for the demise of the church would escape it.

Prior churches had followed a similar path of spiritual ruination. But this time, the new church would not degenerate as the others had.

The Lord announced to Israel that a church would arise that will not perish. This New Church will worship and acknowledge the Lord. It will have soundness of doctrine and understanding - pictured by new wine, new gardens, and the abundance and beauty of the Lord’s restoration of His Church.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 209


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 1069, 1071, 1197, 3322, 4391, 4926, ...

Apocalypse Revealed 90, 238, 316, 336, 503, 704

Doctrine of the Lord 4, 43

True Christian Religion 62, 467


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 275, 376, 405, 433, 581, 654, 799, ...

Marriage 62

Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 9, 31, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 7:17

Exodus 14:24

Lev 26:5

Nommers 24:18

Deuteronomium 2:23, 28:64

Job 22:13

Psalms 34:17, 68:23, 104:3, 139:8, 10

Jesaja 6:4, 11:14, 27:12, 60:21, 62:8, 65:21

Jeremia 16:15, 21:10, 23:24, 29:14, 32, 30:3, 11, 33:7, 11, 47:4, 49:16

Ezekiel 5:2, 12, 9:2, 20:38, 36:11, 19, 37:25, 39:28

Hosea 1:4, 6

Amos 5, 2:14, 15, 5:8, 11, 6:1, 3, 7:9, 8:8

Obadja 1:4, 19

Miga 3, 4, 3:11

Nahum 1:5

Sefanja 2:7

Luke 22:31

Handelinge van die apostels 15:16, 17

Romeine 11:5

Významy biblických slov

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

slaan
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

bewe
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

neerdaal
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Steek
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

verberg
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...


It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

slang
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

vyande
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

aarde
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

aanraak
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

treur
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Egipte
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

bou
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

roep
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Kus
Cush (Ezek. 29:10) signifies the interior knowledges of the Word, applied to confirm false principles originating in scientifics. Cush and Phut (Ezek. 30:4-6) signify knowledges...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Arameërs
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

bevel
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

grond
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

sterwe
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

herstel
'To repair' signifies raising up the fallen, and refers, in the Word, both to evils and falsities.

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

dae
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

berge
'Hills' signify the good of charity.

heuwels
'Hills' signify the good of charity.

stede
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

bewoon
'Inhabit' refers to good.

wingerde
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

plant
'To plant' denotes regeneration.

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

drink
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

vrugte
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

daarvan eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

God
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 I Will Bring Back the Captives of My People
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: