Amos 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 Hoor hierdie woord wat Ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel!

2 Die jonkvrou van Israel het geval, sy sal nie weer opstaan nie; neergewerp lê sy op haar land, niemand rig haar op nie.

3 Want so die Here Here: Die stad wat met duisend uitgetrek het, hou honderd oor; en die wat met honderd uitgetrek het, hou tien oor vir die huis van Israel.

4 Want so die HERE aan die huis van Israel: Soek My, dan sal julle lewe!

5 Maar soek Bet-el nie, en kom nie na Gilgal nie en trek nie deur na Berséba nie. Want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bet-el sal tot niks word nie.

6 Soek die HERE, dan sal julle lewe, sodat Hy nie teen die huis van Josef uitbreek soos 'n vuur wat verteer sonder dat iemand dit vir Bet-el kan blus nie.

7 Julle wat die reg in wilde-als verander en die geregtigheid teen die grond gooi!

8 Hy wat die Sewe-ster en die Oríon gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde--HERE is sy Naam!

9 Hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterke, en verwoesting kom oor die vesting!

10 Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf, en hulle het 'n afsku van hom wat in opregtheid spreek.

11 Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie; julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie.

12 Want Ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is, julle wat die vyande is van die regverdige, wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort.

13 Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd.

14 Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die HERE, die God van die leërskare, só met julle kan wees soos julle .

15 Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort--miskien sal die HERE, die God van die leërskare, Hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef.

16 Daarom, so die HERE, die God van die leërskare, die HERE: Op al die pleine weeklag! En op al die strate sal hulle : Ag, ag! En hulle sal na die landbouer roep om te treur, en te weeklaag na die wat verstaan om treurliedere te sing.

17 Ook sal daar in al die wingerde weeklag wees wanneer Ek in jou midde deurtrek, die HERE.

18 Wee die wat na die dag van die HERE verlang! Wat sal tog die dag van die HERE vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie.

19 Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak; of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur, en 'n slang byt hom!

20 Is die dag van die HERE nie duisternis en geen lig nie, ja, donkerheid sonder 'n ligstraal?

21 Ek haat, Ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie.

22 Want al bring julle vir My brandoffers saam met julle spysoffers, Ek het daar geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien Ek nie met welgevalle aan nie.

23 Verwyder van My die geraas van jou liedere! En na die geluid van jou harpe wil Ek nie luister nie.

24 Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom.

25 Het julle aan My slagoffers en spysoffers gebring veertig jaar lank in die woestyn, o huis van Israel,

26 en ook gedra Sakkut, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het?

27 Daarom sal Ek julle anderkant Damaskus in ballingskap wegvoer, die HERE wie se Naam God van die leërskare is.

  

Exploring the Meaning of Amos 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this fifth chapter of the Book of Amos, the first three verses (Amos 5:1-3) state the Lord's sorrow that the church - the truth from the Divine flowing into the world - has successively been devastated. (That was seen in Amos 4). When, in verse 3, it says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left,” it means that very little truth is left to nourish the people. This bad state is their own doing.

In Amos 5:4-9, amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” and then names traps, or spiritual states, that will turn people away from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba.

- The first, Bethel, here stands for falsifying knowledges.
- The second, Gilgal, signifies sensuous or external pleasures.
- The third, Beersheba, symbolized the last negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine. (See Arcana Coelestia 3923).

The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” in Amos 5:7, i.e. they turn good into evil. (Arcana Coelestia 1488)

The Lord wants the people to return to Him, and explains clearly that He is the source of power, the one who, “made the Pleiades and Orion,” and the one who “rains ruin upon the strong”.

In Amos 5:10-13, in their love of their own intelligence, people continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them."

Stone meaning truths in our natural minds. (Apocalypse Explained 745). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from ourselves, or our own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (Arcana Coelestia 9852).

In Amos 5:14-15, the path is shown for the way the Lord can be with us: “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph”. That remnant is a small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us. (Arcana Coelestia 3921).

In Amos 5:16-20, people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?”, for those who are in evil, “with no brightness in it?” A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him.”

In Amos 5:21-22, God warns that people's fear-spurred worship won’t be accepted. He says, “I hate, I despise your feast days”. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in.

In verses 23-25, "Take away your noisy songs and melodies," the Lord says, i.e. take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because it lacks internal goodness and truth. In its place, in one of the Bible's memorable images, Jehovah says, "Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream”.

Then, at the end, in verses 26-27, the warning is clear: if the people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, as shown in verse 27:

“Therefore I will send you into captivity beyond Damascus”.

Damascus was the furthest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also referred to in Ezekiel 47:16-18. See also Apocalypse Explained 1088.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this fifth chapter of the Book of Amos, the first three verses (Amos 5:1-3) state the Lord's sorrow that the church - the truth from the Divine flowing into the world - has successively been devastated. (That was seen in Amos 4). When, in verse 3, it says, “The city that goes out by a thousand shall have a hundred left,” it means that very little truth is left to nourish the people. This bad state is their own doing.

In Amos 5:4-9, amid this dying out, the Lord entreats, almost anxiously, “Seek Me and live,” and then names traps, or spiritual states, that will turn people away from Him: Bethel, Gilgal, and Beersheba.

- The first, Bethel, here stands for falsifying knowledges.
- The second, Gilgal, signifies sensuous or external pleasures.
- The third, Beersheba, symbolized the last negative attitudes towards everything that constitutes faith and its doctrine. (See Arcana Coelestia 3923).

The next warning is to those “who turn justice into wormwood,” in Amos 5:7, i.e. they turn good into evil. (Arcana Coelestia 1488)

The Lord wants the people to return to Him, and explains clearly that He is the source of power, the one who, “made the Pleiades and Orion,” and the one who “rains ruin upon the strong”.

In Amos 5:10-13, in their love of their own intelligence, people continue to reject the Lord, to “tread down the poor,” rejecting even the little bits of truth coming to them. The people are warned, “Though you have built houses of hewn stone, yet you shall not dwell in them."

Stone meaning truths in our natural minds. (Apocalypse Explained 745). The dictionary meaning of “hewn” means a workman making something, so it can be seen as coming from ourselves, or our own intelligence. Anything like that is “devoid of life from the Divine” (Arcana Coelestia 9852).

In Amos 5:14-15, the path is shown for the way the Lord can be with us: “Seek good and not evil, that you may live.” It can’t be any plainer. In that way the Lord can reach out with His mercy, and “be gracious to the remnant of Joseph”. That remnant is a small amount of truth, and Joseph is the spiritual part of us. (Arcana Coelestia 3921).

In Amos 5:16-20, people are warned of how bad it will be for them when the day of the Lord comes. “Is not the day of the Lord darkness?”, for those who are in evil, “with no brightness in it?” A person’s suffering will be painful, “as though he went into the house, leaned his hand on the wall, and a serpent bit him,” and terrorizing, “As though a man fled from a lion and a bear met him.”

In Amos 5:21-22, God warns that people's fear-spurred worship won’t be accepted. He says, “I hate, I despise your feast days”. The strong language of the Lord is the mirror opposite of the depth of the evil the people are in.

In verses 23-25, "Take away your noisy songs and melodies," the Lord says, i.e. take away what sounds beautiful to you but is hurtful to the Divine because it lacks internal goodness and truth. In its place, in one of the Bible's memorable images, Jehovah says, "Let justice run down like water, and righteousness like a mightly stream”.

Then, at the end, in verses 26-27, the warning is clear: if the people don’t return to the Lord, everything good will be taken from them, as shown in verse 27:

“Therefore I will send you into captivity beyond Damascus”.

Damascus was the furthest boundary of Canaan, or beyond where spiritual things reside. The “boundary of Damascus” is also referred to in Ezekiel 47:16-18. See also Apocalypse Explained 1088.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 205


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 195, 468, 576, 922, 925, 1071, 1715, ...

Apocalypse Revealed 316, 410, 413, 501, 573, 620, 650, ...

Doctrine of the Lord 4, 38

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51, 82, 689, 761


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 365, 376, 448, 519, 526, 573, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 56

Marriage 51, 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 26:23, 33

Exodus 11:4, 23:3, 6

Lev 26:16

Deuteronomium 28:30, 62, 63, 32:22

Joshua 5:9

1 Samuel 15:22

1 Konings 14:15, 21:20

2 Konings 15:29, 17:23, 18:36, 20:3, 23:8

2 Kronieke 15:2, 20:3, 4, 24:20, 21, 34:25

Job 9:9, 20:19

Psalms 34:13, 69:33, 97:10, 105:4

Spreuke 15:8, 21:27

Prediker 10:8

Jesaja 1:14, 5:19, 20, 10:2, 3, 24:18, 46:12, 58:2

Jeremia 4:4, 9:9, 16, 21, 18:8, 13, 22:3, 33:2, 38:20, 48:13

Ezekiel 20:16, 21:3, 34:21, 45:9

Hosea 4:3, 4, 15, 9:2, 10:12

Joel 2:2

Amos 1:5, 2:7, 3:1, 15, 4:1, 4, 13, 6:7, 12, 7:9, 10, 8:14, 9:6, 14

Jonah 3:9

Miga 2:3, 3:2, 9, 11, 6:15

Habakuk 1:4

Sefanja 2:3

Matthew 24:29

Handelinge van die apostels 7:42, 43

Romeine 12:9

Gal 4:16

Efesiërs 5:16

Hebreërs 12:29

James 5:6

Významy biblických slov

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

klaaglied
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Here
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

duisend
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

honderd
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

soek
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Gilgal
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

reg
'Justice' signifies both good and truth.

als
'Wormwood' signifies infernal falsity because of its intense bitterness, which makes meat and drink awful. 'Waters of wormwood' signifies falsities of evil.

geregtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

grond
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

nag
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

waters
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

roep
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

aarde
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

laat
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

poort
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

spreek
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

gebou
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

wingerde
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

geplant
'A shrub' signifies the knowledges of truth.

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

drink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

oortreding
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

regverdige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

God
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

strate
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

landbouer
'A husbandman,' as mentioned in Amos 5:16, signifies the man of the church, because 'field' signifies the church regarding the implantation of truth. 'A husbandman,'...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

lig
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

leeu
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

muur
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

slang
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

vetgemaakte
Fatlings signify celestial goods and the affections thereof, and the delights of those affections. Fatlings of Bashan, as in Ezekiel 39:11, signify goods of the...

kalwers
Fatlings signify celestial goods and the affections thereof, and the delights of those affections. Fatlings of Bashan, as in Ezekiel 39:11, signify goods of the...

geraas
'A tumult,' as in Isaiah 8:4, signifies eager desire to combat against truths.

harpe
'Psalteries' correspond to spiritual good.

luister
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

stroom
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

veertig
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

Damaskus
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.


Přeložit: