O projektu pro novokřesťanské studium Bible


Projekt pro novokřesťanské studium Bible je on-line informačním centrem pro lidi, kteří mají zájem o Bibli, a to nejen v jejím mocném doslovném významu, ale také v jejím vnitřním duchovním smyslu.

Myšlenka, že Bible má vnitřní význam, je stará. Ježíš to věděl a poukazoval na to. Často hovořil o tom, že Starý zákon má hlubší významy, než je na prvý pohled zjevné. Například řekl svým učedníkům, že Starý zákon obsahuje mnohá proroctví o Jeho vlastním životě, která nepochopili. “Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.” (Lukáš 24:27)

&ldquo Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.” (Lukáš 24:45)

Mnoho staletí před Ježíšem židovští teologové studovali Starý zákon a vytvářeli jeho “komentáře” – zkoumání jeho vnitřního významu. “Ústní Tóra” pochází pravděpodobně již z doby Mojžíšovy, ačkoli ve formě zvané Mišna byla zapsána až v druhém století křesťanské éry. V křesťanské církvi se komentáře datují téměř až k době Krista a vypracovávají se dodnes.

Teologické základy tohoto webu stojí na náboženských dílech Emanuela Swedenborga žijícího v 18. století. Ačkoli sám Swedenborg není dnes běžně známý, jeho teologická díla mají rozsáhlý a hluboký vliv.

Swedenborg mimo jiné publikoval podrobný výklad knihy Genesis, Exodus a knihy Zjevení neboli Apokalypsy. Načrtl také vnitřní významy Proroků a Žalmů a předkládal mnohé další pasáže z Písma.

Swedenborg psal v latině, ale jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků, a my zde doufáme, že mnohé z těchto překladů shromáždíme pro čtenáře na celém světě. Zatím máme v naší hlavní databázi většinu převzatých anglických překladů, původní latinské verze a některé překlady v portugalštině, francouzštině, španělštině, švédštině, norštině, němčině, holandštině, češtině, čínštině a korejštině.

Na samostatné stránce máme některé ze Swedenborgových prací v dalších 10 jazycích ve formátu pdf. Budeme je importovat do hlavní databáze co nejdříve, ale už nyní jsou on-line a čekají na vás.

Také jsme ve většině hlavních jazyků shromáždili biblické překlady, aby čtenáři Bible měli praktické a snadno použitelné místo ke čtení a studiu Božího Slova a snadné propojení s vysvětlujícími poznámkami.

Jedním z klíčových bodů našeho projektu je to, že přidáváme jednoduše formulované výklady biblických příběhů, veršů a slov, která jsou určena moderním čtenářům. Přidáváme zde také videa a výtvarná díla, která dané koncepty ilustrují.

Tento projekt vede společnost New Christian Bible Study Corp., registrovaná nezisková organizace 501(c)3, která byla zřízena za účelem této činnosti. Doufáme, že tato stránka bude užitečná na vaší duchovní cestě.

Donate
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na YouTube
Krátké klipy ke sdílení z webové série Swedenborg a život

© Swedenborg Foundation.


Novinky projektu:

The Inner Meaning of Genesis and Exodus - in German! August 5, 2020:

Every time we mark up and import a translation of "Arcana Coelestia" in a new language, it's a big milestone. And... now we have just posted a German one!. It's an update of the 1867 Basel edition (J.F.I. Tafel translation), edited by Dr. Friedemann Horn, and published by Swedenborg Verlag in Zurich, in 1998.


New Commentary on the Psalms. July 28, 2020:

We've started posting chapter-level commentaries on the inner meaning of the Psalms. They're coming in batches. We have them for Psalms 1-8, and 26-29 so far. Here's a link to Psalm 5 with its commentary.


Doctrine about Faith, Online in Japanese! July 28, 2020:

We are really pleased to offer "Doctrine about Faith", or 第四部信仰についての新エルサレムの教義 in Japanese.


Apocalypse Revealed, Online in German: Another Step! July 16, 2020:

One of our big initiatives is to get translations of Swedenborg's Bible explanations online in all the major languages. It's a years-long project... working with translators worldwide. Here's another step forward: "Enthüllte Offenbarung", which is German for "Apocalypse Revealed". It's pretty clear that the events that John saw and described in the Book of Revelation are spiritual events. This book will help you see how they can apply to our own spiritual lives, today. (If you don't read German, we have other translations!)


"Doctrina de la Nueva Jerusalén sobre las Sagradas Escrituras" July 15, 2020:

Here's the most recent translation from the farflung network of Spanish-speaking New Christian translators. In this short work, Bible readers get a well-structured explanation of how God reveals truths to us via the written Word, and how the Old and New Testaments are written by means of correspondences. Here's a link.


More Dutch translation of Arcana Coelestia July 2, 2020:

We've been bringing you installments of the new Dutch translation of Arcana Coelestia. Here's the latest: explanations of the meanings of Exodus chapters 1-20. Here's a link: Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus.


Apocalypse Explained (and hyperlinked!) June 30, 2020:

In Swedenborg's draft work explaining the inner meaning of the Book of Revelation, he makes an astounding 14,500+ scripture references, plus 10,000 more cross references. That means, of course, that hyperlinking is really useful. Here's the most recent English translation, done in 1923, by Isaiah Tansley, courtesy of the Swedenborg Society in the UK. We've been at pains to hyperlink it. It's not perfect, but it's good enough to have online. Here's a link to Apocalypse Explained.


New Czech translation: Manželská láska! June 29, 2020:

We just added a translation of parts of Swedenborg's work on marriage. The original 1768 Latin work was entitled "De Amore Conjugialis", and it's been typically titled "Congugial Love" or "Marriage Love" in English translations. Here's a link: Manželská láska.


Judges. Explained! June 24, 2020:

We've just posted chapter-level commentaries on the deeper meaning of the Book of Judges. They're really helpful, showing the relevance of these old, old stories to our new, new lives. Here's a link: Exploring the Meaning of Judges 1.


Joshua. Explained. May 21, 2020:

We've finished chapter summaries for the whole Book of Joshua! Many thanks to Rev. Julian Duckworth for doing that research and writing. Here's a link to chapter 1: Exploring the Meaning of Joshua 1. When you have a Bible chapter and its summary open side by side, they're yoked together, so you can use the "next" button to read right on through. And, stay tuned for summaries of the Book of Judges.


Japanese translation of Conjugial Love - Updated! May 18, 2020:

We just got (and processed) a long-hoped-for update to the Japanese translation of "Conjugial Love", courtesy of our good friends at Arcana Press in Japan. There's a lot more coming in that pipeline, too.


Now, English... Elliott AC Updates May 17, 2020:

We've just done a pass through the text of John Elliott's masterful English translation of "Arcana Coelestia", to associate the Genesis chapter text with the correct section numbers, and de-tangle some footnotes. That's been on our list for a LONG time; it's nice to check it off!


Now, Zulu... here's Izimfihlakalo Zezulu Volume 5 May 12, 2020:

We've just processed and imported "Arcana Coelestia" in Zulu. Just for fun, trying reading it aloud! It's a seriously cool language. Here's a link.


On a Korean Roll... here's 요한 계시록 풀이 May 12, 2020:

We've just posted a cleaned-up translation of "Apocalypse Revealed", or 요한 계시록 풀이, in Korean.


New Version of 새 예루살렘 그리고 그곳의 교리 May 11, 2020:

We've just posted a cleaned-up translation of "The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine", or 새 예루살렘 그리고 그곳의 교리, in Korean.


Streamlining the UI April 23, 2020:

We're streamlining the site's user interface, so that new Bible studiers can find what they're looking with fewer menus to look through. For our longtime readers, it may take a little getting used to! We hope you like it. Tell us what you like and don't like, and what's on your wish list.


Divine Love - in Dutch April 13, 2020:

There's a short work, entitled "De Divino Amore" in Latin, or Divine Love. Swedenborg wrote it as a draft for a later work. He didn't publish it, but it still serves as a brief-ish outline on the subject. Here's a brand new Dutch translation of it: Over de Goddelijke Liefde


More Insights into Joshua April 13, 2020:

For those of you who have been reading the Book of Joshua... there's more! We've added 4 more explanations of its inner meaning, from Rev. Julian Duckworth. Here's a link to chapter 9: Exploring the Meaning of Joshua 9


Site Traffic Soars 3/28/20:

Is it a spiritual awakening? Has the coronavirus pandemic gotten people to start thinking about what's most important in their lives? We don't know. But traffic is way up.


More on the Book of Joshua 3/28/20:

Get more out of reading the Book of Joshua. We've just added explanations of chapters 5-9: Exploring the Meaning of Joshua 5


A Serbian User Interface March 27, 2020:

Here's a brand new thing: a Serbian user interface!.


Some Encouragement from Helen Keller 3/25/2020:

"Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved." - Helen Keller


offTheLeftEye Talks Coronavirus 3/24/20:

Our friends at offTheLeftEye did a coronavirus-related show on their youtube channel last night. It's a friendly, helpful conversation with the usual thought-provoking ideas. Here are some places where we connect to it:

Matthew 6: Follow the link, click "Study the Inner Meaning", and use the Video tab on the sliding pane.

Heaven and Hell 281, Secrets of Heaven 8478, The Doctrine of Life for the New Jerusalem 114, and Secrets of Heaven 1392. Follow the links, and when you're reading, click the "Study this Passage" button, and then use the Video tab on the sliding pane.


Why are these two chapters unusual? 3/23/20:

Partway through his super-detailed commentary on Genesis and Exodus, Swedenborg took a detour into the New Testament, and explained the internal meaning of two chapters in the Gospel of Matthew - chapters 24 and 25. It's interesting to see this. By extension, it helps us to better understand the rest of gospels. We've gathered up the links you'll need, and put them into the chapter summaries, for Matthew 24 and 25.


A ninth translation in Chinese! 3/20/20:

We just posted a translation of Swedenborg's work, "The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine", into Chinese. Take a look: 新耶路撒冷及其天堂教义


Russian UI 3/18/20:

We just rolled out an updated Russian User Interface. Thanks to Theo!


No, not THIS apocalypse 3/17/20:

We posted a brand-new Chinese translation of Swedenborg's "Apocalypse Revealed". It's got nothing to do with coronavirus! However, it IS an interesting look at the inner meaning of the Book of Revelation, and if you happen to be a Chinese reader, well... it was written in Latin 250+ years ago, and it's been available in many translations - but not in Chinese, until... now!
Here's a link: 破解啟示錄


Quick Start Guide 3/12/20:

While we're in helpful document mode, here's a new Quick Start Guide in .pdf format, designed to help new site visitors get a sense of what all's here and how it works.


Search Tips Guide 3/11/20:

We've put together a new Search Tips Guide in .pdf format. Searching is an interesting challenge, where most of the time users want it to be simple and fast - but then occasionally they want it to be very specific. We're always trying to accommodate the whole range of needs. This document should be pretty useful for times when you want help with a tricky search!


A translation wave... 3/6/20:

We've now translated our 295 spiritual topic articles into 14 languages. We've been working on a way to integrate the best machine translation tools into our system, so we get decent output. This is the first large-scale rollout of it. It should be pretty useful!


For the world's Spanish speaking Christians... 3/5/20:

Courtesy of our friends at SPI, we've just posted a new Spanish translation of "Doctrina de la Nueva Jerusalén Acerca de la Fe", (or, in English, The Doctrine of the New Jersualem Regarding Faith).


An interesting thought for the day... 3/5/20:

"In short we can say today that man is far too clever to be able to survive without wisdom.... The exclusion of wisdom from economics, science, and technology was something which we could perhaps get away with for a little while, as long as we were relatively unsuccessful; but now that we have become very successful, the problem of spiritual and moral truth moves into the central position." (E.F. Schumacher, from his book, "Small is Beautiful", in 1973.)Více novinek projektu


Přeložit: