Плач Єремії 5:22

Study

   

22 Хіба Ти цілком нас відкинув, прогнівавсь занадто на нас?...