Плач Єремії 5:18

Study

       

18 через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній...