เยเรมีย์ 16:11

Study the Inner Meaning

Thai: from KJV         

← เยเรมีย์ 16:10    Full Chapter    เยเรมีย์ 16:12 →

11 แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิ้งเรา และได้ติดสอยห้อยตามพระอื่น และได้ปรนนิบัติและนมัสการพระนั้น และได้ละทิ้งเรา และมิได้รักษาราชบัญญัติของเรา

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 82

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

ผู้พิพากษา 2:11, 12, 13

เยเรมีย์ 13:22, 22:9, 44:3

คร่ำครวญ 5:7

แดเนียล 9:10, 11

Word/Phrase Explanations

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

นมัสการ
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

รัก
To adore, in the Word, signifies to acknowledge and believe.


Translate: