Mga Romano 10:2

Study the Inner Meaning

← Mga Romano 10:1    Full Chapter    Mga Romano 10:3 →     

2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala.

   Study the Inner Meaning
Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Translate: