Jonas 4:1

Study

       

1 Nguni't naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y nagalit.