Sakaria 8:7

Study

       

7 säger HERREN Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland