Sakaria 8:5

Study

       

5 Och stadens gator skola vara fulla av gossar och flickor, som leka där på gatorna,