Mika 2

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Mika 1   Mika 3 →

1 Ve dessa som tänka ut vad fördärvligt är och bereda vad ont är på sina läger, och som sätta det i verket, så snart morgonen gryr, allenast det står i deras makt;

2 dessa som hava begärelse till sin nästas åkrar och röva dem, eller till hans hus och tillägna sig dem; dessa som öva våld mot både människor och hus, mot både ägare och egendom!

3 Därför säger HE EN så: Se, jag tänker ut mot detta släkte vad ont är; och I skolen icke kunna draga eder hals därur, ej heller skolen I sedan gå så stolta, ty det bliver en ond tid.

4 På den dagen skall man stämma upp en visa över eder och sjunga en sorgesång; man skall säga: »Det är ute med oss, vi äro förstörda i grund! Mitt folks arvslott bliver nu given åt en annan. Ja i sanning, den ryckes ifrån mig, och åt avfällingar utskiftas våra åkrar.»

5 Så sker det att hos dig icke mer finnes någon som får spänna mätsnöre över en lott i HE ENS församling.

6 »Hören då upp att predika», så är deras predikan; »om sådant får man icke predika; det är ju ingen ände på smädelser!»

7 Är detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus? Har då HE EN varit snar till vrede? Hava hans gärningar visat något sådant? Äro icke fastmer mina ord milda mot den som vandrar redligt?

8 Men nu sedan en tid uppreser sig mitt folk såsom en fiende. I sliten manteln bort ifrån kläderna på människor som trygga gå sin väg fram och ej vilja veta av strid.

9 Mitt folks kvinnor driven I ut från de hem där de hade sin lust; deras barn beröven I för alltid den berömmelse de hade av mig.

10 Stån upp och gån eder väg! Här skolen I icke hava någon vilostad, för eder orenhets skull, som drager i fördärv, ja, i gruvligt fördärv.

11 Om någon som fore med munväder och falskhet sade i sin lögnaktighet: »Jag vill predika för dig om vin och starka drycker» -- det vore en predikare för detta folk!

12 Jag vill församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag vill hämta tillhopa Israels kvarlevor, jag vill föra dem tillsammans såsom fåren till fållan, såsom en hjord till dess betesmark, så att där uppstår ett gny av människor.

13 En vägbrytare drager ut framför dem; de bryta sig igenom och tåga fram, genom porten vandra de ut. Deras konung tågar framför dem, HE EN går i spetsen för dem.

← Mika 1   Mika 3 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 216


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 248, 878, 2851, 3305, 3542, 4281, 4286, ...

Apocalypse Revealed 137, 328, 434, 899

Doctrine of the Lord 4, 48

True Christian Religion 156


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 395, 555

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

2 Mosebok 14:19, 20:17

5 Mosebok 12:9

Josua 3:6

1 Konungaboken 21:7

2 Konungaboken 17:23

Job 15:35

Psaltaren 18:26, 36:5, 58:3

Ordspråksboken 6:14

Jesaja 3:14, 5:8, 29:20, 30:10, 32:7, 48:1, 52:12

Jeremia 5:31, 9:16, 22:17, 23:3

Klagovisorna 2:14

Hesekiel 34:13, 36:17, 19, 37, 45:9

Hosea 2:2, 7:6

Amos 2:12, 4:1, 5:13

Mika 3:5, 4:6, 7, 6:12

Habackuk 2:6

Sefanja 3:20

Sakaria 7:10, 10:8

Lukas 6:26

Word/Phrase Explanations

morgonen
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

tid
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

församling
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

fiende
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

strid
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

kvinnor
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

vin
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hjord
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

konung
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Translate: