Jona 1

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Obadja 1   Jona 2 →

1 Och HE ENS ord kom till Jona, Amittais son; han sade:

2 »Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den; ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte

3 Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan HE ENS ansikte. Och han for ned till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning för resan, steg han ombord därpå för att fara med till Tarsis, undan HE ENS ansikte.

4 Men HE EN sände en stark vind ut över havet, så att en stark storm uppstod på havet; och skeppet var nära att krossas.

5 Då betogos sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin gud; och vad löst som fanns i skeppet kastade de i havet för att bereda sig lättnad. Men Jona hade gått ned i det inre av fartyget och låg där i djup sömn.

6 Då gick skepparen till honom och sade till honom: »Huru kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud. Kanhända skall den Guden tänka på oss, så att vi icke förgås.»

7 Och folket sade till varandra: »Välan, låt oss kasta lott, så att vi få veta för vems skull denna olycka har kommit över oss.» När de så kastade lott, föll lotten på Jona.

8 Då sade de till honom: »Säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende, och varifrån kommer du? Från vilket land och av vad folk är du?»

9 Han svarade den; »Jag är en hebré, och jag dyrkar HE EN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra.»

10 Då betogos männen av stor fruktan och sade till honom: »Vad är det du har gjort!» Ty männen fingo genom det han berättade dem veta att han flydde undan HE ENS ansikte.

11 Och de sade till honom: »Vad skola vi göra med dig, så att havet stillar sig för oss?» Ty havet stormade mer och mer.

12 Då svarade han dem: »Tagen mig och kasten mig i havet, så skall havet stillas för eder; ty jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över eder.»

13 Och männen strävade med all makt att komma tillbaka till land, men de kunde icke; ty havet stormade mer och mer emot dem.

14 Då ropade de till HE EN och sade: »Ack HE E, låt oss icke förgås för denne mans själs skull, och låt icke oskyldigt blod komma över oss. Ty du, HE E, har gjort såsom dig täckes.»

15 Därefter togo de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri.

16 Och männen betogos av stor fruktan för HE EN, och de offrade slaktoffer åt HE EN och gjorde löften.

← Obadja 1   Jona 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 1188, 1343, 1709, 2606, 10325

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

2 Mosebok 4:13

5 Mosebok 21:8

Josua 7:19, 26

2 Samuelsboken 21:3, 14, 24:17

2 Konungaboken 14:25

2 Krönikeboken 2:15, 9:21, 28:9

Esra 1:2

Job 37:24

Psaltaren 95:5, 107:25, 29, 148:8

Ordspråksboken 16:33

Jeremia 5:22

Hesekiel 2:8

Jona 3:1, 2, 3, 9, 4:11

Nahum 3:19

Markus 4:41

Lukas 22:46

Apostlagärningarna 27:18

Uppenbarelseboken 18:5

Word/Phrase Explanations

Jona
'Jonah' represents the Jewish nation.

Nineve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

staden
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

skepp
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

havet
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

hebré
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

himmelens
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

stor
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

blod
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: