Hosea 8

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Hosea 7   Hosea 9 →

1 Sätt basunen för din mun! »Såsom en örn kommer fienden över HE ENS hus, eftersom de hava överträtt mitt förbund och avfallit från min lag.

2 De ropa till mig: »Min Gud! Vi känna dig, vi av Israel

3 Men eftersom Israel har förkastat vad gott är, skall fienden jaga honom.

4 Själva valde de sig konungar, som icke kommo från mig; de tillsatte furstar, utan att jag fick veta något därom av sitt silver och guld gjorde de sig avgudar, ty det skulle ju förstöras.

5 En styggelse är din kalv, Samarien! Min vrede är upptänd mot dessa människor; huru länge skola de kunna undgå straff?

6 Från Israel har ju kalven kommit; en konstarbetare har gjort honom, och en gud är han icke. Nej, Samariens kalv skall bliva krossad till smulor.

7 Ty vind så de, och storm skola de skörda. Säd skola de icke få, deras gröda skall icke giva någon föda, och giver den någon, skola främlingar uppsluka den.

8 Uppslukad varder Israel! edan aktas de bland hedningarna såsom ett värdelöst ting.

9 Ty väl hava de dragit åstad upp till Assur, lika vildåsnor som gå sin egen väg, ja, väl vill Efraim köpslå om älskog;

10 men huru de än köpslå bland hedningarna, skall jag dock nu tränga dem tillhopa och låta dem begynna en tid av ringhet, under överkonungens förtryck.

11 Eftersom Efraim har gjort sig så många altaren till synd, skola ock hans altaren bliva honom till synd.

12 Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental, så räknas de ju dock för en främlings lagar.

13 Såsom slaktoffergåvor åt mig offrar man kött som man sedan äter upp; HE EN har intet behag till sådana. Nu kommer han ihåg deras missgärning och hemsöker deras synder; till Egypten skola de få vända tillbaka.

14 Och eftersom Israel har förgätit sin skapare och byggt sig palatser, och eftersom Juda har uppfört så många befästa städer, skall jag sända en eld mot hans städer, och den skall förtära palatsen i dem.

← Hosea 7   Hosea 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 191


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 921, 1949, 3881, 5354, 9146, 9391, 9714, ...

Apocalypse Revealed 242, 343, 392

Sacred Scripture 79


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 242, 279, 391, 419, 1153

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

2 Mosebok 32:34

5 Mosebok 28:33, 49, 68, 32:18

1 Samuelsboken 15:22

2 Konungaboken 10, 17:3, 4

2 Krönikeboken 13:8

Job 39:5

Psaltaren 147:19

Ordspråksboken 22:8

Jesaja 1:11, 10:8, 17:10, 30:2, 6

Jeremia 3:21, 4:5, 7:21, 10:3, 9, 12:13, 13:27, 14:10, 17:1, 22:28

Klagovisorna 4:2

Hesekiel 16:33

Hosea 4:6, 5:4, 6, 8, 13, 6:6, 7, 9:3, 4, 9, 10:1, 5, 8, 13, 12:2, 13:2, 6

Amos 2:5, 3:2

Mika 1:7

Matteus 7:22

Titusbrevet 1:16

Word/Phrase Explanations

basunen
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

örn
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

gott
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

fienden
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

silver
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

guld
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

vrede
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

Samariens
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

kött
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Egypten
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

städer
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


Translate: