Hosea 6

Study the Inner Meaning

Swedish (1917)         

← Hosea 5   Hosea 7 →

1 Ja, i sin nöd skola de söka mig: »Kommen, låtom oss vända om till HE EN. Ty han har sargat oss, han skall ock hela oss. Han har slagit oss, han skall ock förbinda oss.

2 Han skall om två dagar åter göra oss helbrägda; ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi få leva inför honom.

3 Så låtom oss lära känna HE EN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden

4 Vad skall jag taga mig till med dig Efraim? Vad skall jag taga mig till med dig, Juda? Eder kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner.

5 Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna, därför har jag dräpt dem genom min muns tal; så skall domen över dig stå fram i ljuset.

6 Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer.

7 Men dessa hava på människovis överträtt förbundet; däri hava de handlat trolöst mot mig.

8 Gilead är en stad av ogärningsmän, den är full med blodiga spår.

9 Och lik en rövarskara, som ligger i försåt för människor, är prästernas hop. De mörda på vägen till Sikem, ja, vad skändligt är göra de.

10 I Israels hus har jag sett gruvliga ting; där bedriver Efraim sin otukt, där orenar sig Israel.

11 Också för dig, Juda, är en skördetid bestämd, när jag åter upprättar mitt folk.

← Hosea 5   Hosea 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 189


Other references to this chapter:

Arcana Caelestia 93, 290, 720, 901, 922, 2180, 2405, ...

Apocalypse Revealed 134, 496, 505, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 532, 644, 811, 832

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 12:6

5 Mosebok 31:20

Domarboken 3:12

1 Samuelsboken 15:22

2 Krönikeboken 30:6

Job 5:18, 15:30, 22:23

Psaltaren 72:6

Ordspråksboken 21:3

Jesaja 11:4, 24:5, 26:19

Jeremia 1:10, 5:14, 30, 30:10, 17

Klagovisorna 3:40

Hosea 5, 4:12, 5:1, 2, 7, 7:2, 8:1, 13, 10:12, 11:8, 12:12, 13:3, 14:5, 6

Mika 6:8, 7:2

Sefanja 2:7, 3:5

Matteus 9:13, 12:7

Markus 33

Lukas 1:75

Romarbrevet 5:14

Filipperbrevet 3:8

Word/Phrase Explanations

tredje
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

regn
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

jorden
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

daggen
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

ljuset
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

Gilead
Mount Gilead, as in Genesis 31:21, 23, as a boundary, in a spiritual sense, signifies the first good, which is that of things pertaining to...

vägen
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

Sikem
'Sichem' or 'Shechem' means the celestial aspects of love.

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 As Surely as the Sun Rises
Illustrated poster: "As surely as the sun rises, the Lord will appear" from Hosea 6:3. Close your eyes and imagine standing in the sunshine. Now think about the fact that you are standing in the presence of the Lord's love.
Picture | Ages over 7

 Elijah Revives the Widow's Son - Level C
Complete lesson with activity choices: what does "visiting the upper room" mean in your life, scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Revives the Widow's Son - Level D
Complete lesson with activity choices: a look at "raising up the son" in our lives, a scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Life Continues after Death
The Old and New Testaments teach that people are raised into spiritual life after death. New Church teachings go further and give details about the nature of life after death.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Return to the Lord Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 What Will Happen when I Die?
A lesson and activities exploring what happens when we die.
Religion Lesson | Ages over 15


Translate: