Hosea 4:8

Study

       

8 Av mitt folks synd föda de sig, och till dess missgärning står deras begår.