1 Mosebok 16

Swedish (1917)

Study the Inner Meaning

← 1 Mosebok 15   1 Mosebok 17 →

1 Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar;

2 och Sarai sade till Abram: »Se, HE EN har gjort mig ofruktsam, så att jag icke föder barn; gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne.» Abram lyssnade till Sarais ord;

3 och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land.

4 Och han gick in till Hagar, och hon blev havande. När hon nu såg att hon var havande, ringaktade hon sin fru.

5 Då sade Sarai till Abram: »Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. HE EN döme mellan mig och dig.»

6 Abram sade till Sarai: »Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott.» När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne.

7 Men HE ENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur.

8 Och han sade: »Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?» Hon svarade: »Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.»

9 Då sade HE ENS ängel till henne: »Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne.»

10 Och HE ENS ängel sade till henne: »Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.»

11 Ytterligare sade HE ENS ängel till henne: »Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HE EN har hört ditt lidande.

12 Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.»

13 Och hon gav HE EN, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: »Du är Seendets Gud.» Hon tänkte nämligen: »Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig

14 Därav kallades brunnen Beer-Lahai- oi; den ligger mellan Kades och Bered.

15 Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael.

16 Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.

← 1 Mosebok 15   1 Mosebok 17 →
Study the Inner Meaning

Main explanation(s) from Swedenborg's works:

Arcana Coelestia 1890, 1891

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 417

Commentary on this chapter:

Stories:

Other references by Swedenborg to this chapter:

Arcana Coelestia 340, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 ...
Translate:
Share: