Amos 2:5

Study

       

5 Därför skall jag sända en eld mot Juda, och den skall förtära Jerusalems palatser.