Psalmi 72

Study

   

1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:

2 On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.

3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.

4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,

5 Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.

6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.

7 Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.

8 Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.

9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.

10 Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.

11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.

12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.

13 Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.

14 Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.

15 Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.

16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.

17 Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, Ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.

18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!

19 I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.

20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.

Scroll to see more.