Jezekilj 6

Study the Inner Meaning

Serbian (Daničić, Karadžić)         

← Jezekilj 5   Jezekilj 7 →

1 Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći:

2 Sine čovečji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevim, i prorokuj protiv njih,

3 I reci: Gore Izrailjeve, čujte reč Gospoda Gospoda, ovako veli Gospod Gospod gorama i humovima, potocima i dolinama: Evo me, ja ću pustiti na vas mač i oboriću visine vaše.

4 I vaši će se oltari raskopati, i sunčani likovi vaši izlomiće se, i povaljaću pobijene vaše pred gadnim bogovima vašim.

5 I pobacaću mrtva telesa sinova Izrailjevih pred gadne bogove njihove, i razmetnuću kosti vaše oko oltara vaših.

6 Svuda gde nastavate gradovi će se opustošiti i visine će opusteti, i oltari će se vaši raskopati i opusteti, i gadni bogovi vaši izlomiće se i neće ih više biti, i sunčani likovi vaši iseći će se, i dela će se vaša uništiti.

7 I pobijeni će padati usred vas, i poznaćete da sam ja Gospod.

8 Ali ću vas ostaviti nekoliko koji bi utekli od mača među narodima kad se rasijete po zemljama.

9 I koji od vas pobegnu, opomenuće se mene među narodima, gde budu u ropstvu, kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim koje odstupi od mene, i očima svojim kurvarskim, kojima idoše za gadnim bogovima svojim, i sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svim gradovima svojim.

10 I poznaće da sam ja Gospod i da nisam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo.

11 Ovako veli Gospod Gospod: Pljesni rukama i lupi nogom, i reci: Jaoh! Radi svih gadnih zala doma Izrailjevog, jer će pasti od mača, od gladi i od pomora.

12 Ko bude daleko, umreće od pomora; a ko bude blizu, pašće od mača; a ko ostane i bude opkoljen, umreće od gladi; tako ću navršiti gnev svoj na njima.

13 I poznaćete da sam ja Gospod kad budu pobijeni njihovi među gadnim bogovima njihovim, oko oltara njihovih, na svakom visokom humu i na svim vrhovima gorskim i pod svakim zelenim drvetom i pod svakim granatim hrastom, svuda gde su kadili ugodnim mirisima svim gadnim bogovima svojim.

14 Jer ću zamahnuti rukom svojom na njih, i obratiću zemlju njihovu u pustoš goru od pustinje Divlate po svim stanovima njihovim; i poznaće da sam ja Gospod.

← Jezekilj 5   Jezekilj 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 129


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1292, 2722, 2831, 3812, 4503, 4552, 5897, ...

Apocalypse Revealed 323, 336, 392, 459, 591

The Lord 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386, 391, 392, 405, 587, 811

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 60

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 52

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Levitski Zakonik 26:25, 30, 31

Brojevi 15:39, 33:46

Ponovljeni Zakon 30:1

1. Kraljevima 14:23

Nehemija 1:8

Isaija 2:18, 5:25, 6:13, 24:1, 7, 57:5, 7

Jeremija 7:32, 8:1, 2, 9:10, 13:27, 24:10, 25:11, 42:22, 51:18, 50

Jezekilj 5:12, 13, 9:4, 12:16, 14:22, 15:8, 20:28, 43, 21:7, 19, 22:14, 23:41, 33:27, 28, 35:9, 36:1, 31

Amos 7:9

Mihej 1:7, 6:1

Sofonija 3:12

Zaharija 10:9

Word/Phrase Explanations

reč
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

pred
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

narodima
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

mača
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

zelenim
The color green is almost exclusively used in connection with plants in the Bible (the exceptions include two stomach-turning references to moldy plagues in Leviticus),...

zemlju
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Gospod
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...


Translate: