Jonas 4:3

Study

       

3 Så ta nu, Herre, mitt liv! For jeg vil heller dø enn leve.