5 Mosebok 18:3

Study

                 |

3 Og dette skal være prestenes rettighet av folket - av dem som ofrer et slaktoffer, enten av storfeet eller av småfeet: De skal gi presten bogen og kjevene og vommen.


Commentary on this verse  

By Alexander Payne

Verse 3. And this is what the holy impulses of charity shall receive from the truths that are with the soul, when the Lord is worshiped by them, whether it be in external or internal worship: these good impulses shall receive from them power to act, to make known their good intentions, and to communicate with the outer world.