Daniel 12

Study the Inner Meaning

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

← Daniel 11   Hoseas 1 →

1 På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

2 Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

3 Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.

4 Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

5 Så fikk jeg, Daniel, i mitt syn se to andre som stod der, en på den ene elvebredd og en på den andre elvebredd.

6 Og en av dem sa til den mann som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann: Hvor lenge vil det vare før disse underfulle ting er til ende?

7 Og jeg hørte hvad den mann sa som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann; han løftet sin høire hånd og sin venstre hånd op mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv tid*, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes. / {* DNL 7, 25.}

8 Og jeg hørte det, men forstod det ikke, og jeg sa: Herre! Hvad er det siste av disse ting?

9 Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.

10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

11 Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt op, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.

12 Salig er den som bier og når frem til tusen, tre hundre og fem og tretti dager.

13 Men gå du din ende i møte! Du skal hvile og stå op til din lodd ved dagenes ende.

← Daniel 11   Hoseas 1 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Apocalypse Revealed 500

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 183


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1664, 2531, 2838, 5376, 7051, 7988, 8018, ...

Apocalypse Revealed 51, 171, 256, 478, 548, 562, 704, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 61

Heaven and Hell 171, 346, 518

True Christian Religion 606, 652, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 199, 222, 608, 610, 700, 717, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Spiritual Experiences 303

Scriptural Confirmations 2, 4, 15, 38

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

2 Mosebok 29:38, 32:32, 33:14

5 Mosebok 32:36, 40

Dommernes 5:31

Salmenes 16:9, 107:43

Proverbs 3:35

Predikerens 12:9

Esaias 8:16, 26:19, 29:11

Jeremias 30:7, 10

Daniel 4:31, 7:21, 25, 8:11, 13, 17, 19, 26, 10:4, 13, 11:33, 35

Matteus 13:43, 24:15, 21, 25:46

Markus 13:19

Lukas 7:35, 10:20, 21:24

Johannes 5:28, 11:24

1 Korintierne 15:40

Judas 1:9

Apenbaring 4:9, 5:1, 10:4, 5, 11:2, 13:5, 14:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Michael—The Great Prince
The name Michael is actually a question, meaning, literally, “Who is like God?” The answer to this question can help us fight against the dragon.
Worship Talk | Ages over 18


Translate: