2 Krønikebok 27

Study

   

1 Jotam var fem og tyve år da han blev konge, og regjerte seksten år i Jerusalem; hans mor hette Jerusa og var datter av Sadok.

2 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Ussias hadde gjort; men han gikk ikke inn i Herrens helligdom*. Men folket vedblev med å gjøre hvad ondt var. / {* 2K 26, 16.}

3 Han bygget den øvre port til Herrens hus, og på Ofel-muren bygget han meget.

4 Han bygget også byer i Judafjellene, og i skogene bygget han borger og tårn.

5 Han førte krig med Ammons barns konge og overvant dem, så at Ammons barn det år måtte gi ham hundre talenter sølv og ti tusen kor hvete og ti tusen kor bygg; det samme måtte Ammons barn gi ham også i det annet og det tredje år.

6 Således blev Jotam mektig, fordi han stadig vandret for Herrens, sin Guds åsyn.

7 Hvad som ellers er å fortelle om Jotam, om alle hans kriger og alt det han tok sig fore, det er opskrevet i boken om Israels og Judas konger.

8 Han var fem og tyve år gammel da han blev konge, og regjerte seksten år i Jerusalem.

9 Og Jotam la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i Davids stad; og hans sønn Akas blev konge i hans sted.