Zakaria 9:5

Study

       

5 Askelaw chata hmô aw ta, a chi aw, Kaza chhaota hmô aw ta, a pasa a tah ngaita aw; Ekraw cha a hnabeiseina vâna chata ano za aw ta. Beichaipa cha Kaza tawhtapa leidia aw ta; Askelaw cha pahrâpa ta châ aw vei;