Habakkuk 1

Study

   

1 ο- A--NSN λημμα-N3M-NSN ος- --ASN οραω-VBI-AAI3S *αμβακουμ-N---NSM ο- A--NSM προφητης-N1M-NSM

2 εως-P τις- I--GSM κυριος-N2--VSM κραζω-VFX-FMI1S και-C ου-D μη-D ειςακουω-VA--AAS2S βοαω-VF--FMI1S προς-P συ- P--AS αδικεω-V2--PPPNSM και-C ου-D σωζω-VF--FAI2S

3 ινα-C τις- I--ASN εγω- P--DS δεικνυω-VAI-AAI2S κοπος-N2--APM και-C πονος-N2--APM επιβλεπω-V1--PAN ταλαιπωρια-N1A-ASF και-C ασεβεια-N1A-ASF εκ-P εναντιος-A1A-GSF εγω- P--GS γιγνομαι-VX--XAI3S κρισις-N3I-NSF και-C ο- A--NSM κριτης-N1M-NSM λαμβανω-V1--PAI3S

4 δια-P ουτος- D--ASN διασκεδαζω-VT--XMI3S νομος-N2--NSM και-C ου-D δια εκαγω-V1--PMI3S εις-P τελος-N3E-ASN κριμα-N3M-NSN οτι-C ο- A--NSM ασεβης-A3H-NSM καταδυναστευω-V1--PAI3S ο- A--ASM δικαιος-A1A-ASM ενεκεν-P ουτος- D--GSN εκερχομαι-VF--FMI3S ο- A--NSN κριμα-N3M-NSN διαστρεφω-VP--XMPNSN

5 οραω-VB--AAD2P ο- A--VPM καταφρονητης-N1M-VPM και-C επιβλεπω-VA--AAD2P και-C θαυμαζω-VA--AAD2P θαυμασιος-A1A-APN και-C απο αναιζω-VS--APD2P διοτι-C εργον-N2N-ASN εγω- P--NS εργαζομαι-V1--PMI1S εν-P ο- A--DPF ημερα-N1A-DPF συ- P--GP ος- --ASN ου-D μη-D πιστευω-VA--AAS2P εαν-C τις- I--NSM εκ διαηγεομαι-V2--PMS3S

6 διοτι-C ιδου-I εγω- P--NS εκεγειρω-V1--PAI1S επι-P συ- P--AP ο- A--APM *χαλδαιος-N2--APM ο- A--APM μαχητης-N1M-APM ο- A--ASN εθνος-N3E-ASN ο- A--ASN πικρος-A1A-ASM και-C ο- A--ASN ταχινος-A1--ASN ο- A--ASN πορευομαι-V1--PMPASN επι-P ο- A--APN πλατος-N3E-APN ο- A--GSF γη-N1--GSF ο- A--GSN κατακληρονομεω-VA--AAN σκηνωμα-N3M-APN ου-D αυτος- D--GSN

7 φοβερος-A1A-NSM και-C επιφανης-A3H-NSM ειμι-V9--PAI3S εκ-P αυτος- D--GSM ο- A--NSN κριμα-N3M-NSN αυτος- D--GSM ειμι-V9--FMI3S και-C ο- A--NSN λημμα-N3M-NSN αυτος- D--GSM εκ-P αυτος- D--GSM εκερχομαι-VF--FMI3S

8 και-C εκαλλομαι-VF2-FMI3P υπερ-P παρδαλις-N3I-APF ο- A--NPM ιππος-N2--NPM αυτος- D--GSN και-C οξυς-A1A-NPMC υπερ-P ο- A--APM λυκος-N2--APM ο- A--GSF *αραβια-N1A-GSF και-C εκιππαζομαι-VF--FMI3P ο- A--NPM ιππευς-N3V-NPM αυτος- D--GSN και-C ορμαω-VF--FAI3P μακροθεν-D και-C πετομαι-VC--FPI3P ως-C αετος-N2--NSM προθυμος-A1B-NSM εις-P ο- A--ASN εσθιω-VB--AAN

9 συντελεια-N1A-NSF εις-P ασεβης-A3H-NPM ηκω-VF--FAI3S αντιιστημι-VXI-XAPAPM προσωπον-N2N-DPN αυτος- D--GPM εκ-P εναντιος-A1A-GSF και-C συναγω-VF--FAI3S ως-C αμμος-N2--ASF αιχμαλωσια-N1A-ASF

10 και-C αυτος- D--NSM εν-P βασιλευς-N3V-DPM εντρυφαω-VF--FAI3S και-C τυραννος-N2--NPM παιγνιον-N2N-NPN αυτος- D--GSM και-C αυτος- D--NSM εις-P πας-A3--ASN οχυρωμα-N3M-ASN ενπαιζω-VF--FMI3S και-C βαλλω-VF2-FAI3S χωμα-N2N-ASN και-C κρατεω-VF--FAI3S αυτος- D--GSN

11 τοτε-D μεταβαλλω-VF2-FAI3S ο- A--ASN πνευμα-N3M-ASN και-C διαερχομαι-VF--FMI3S και-C εκιλασκομαι-VF--FMI3S ουτος- D--NSF ο- A--NSF ισχυς-N3--NSF ο- A--DSM θεος-N2--DSM εγω- P--GS

12 ου-D συ- P--NS απο-P αρχη-N1--GSF κυριος-N2--VSM ο- A--NSM θεος-N2--NSM ο- A--NSM αγιος-A1A-NSM εγω- P--GS και-C ου-D μη-D αποθνησκω-VB--AAS1P κυριος-N2--VSM εις-P κριμα-N3M-ASN τασσω-VX--XAI2S αυτος- D--ASM και-C πλασσω-VAI-AAI3S εγω- P--AS ο- A--GSN ελεγχω-V1--PAN παιδεια-N1A-ASF αυτος- D--GSM

13 καθαρος-A1A-NSM οφθαλμος-N2--NSM ο- A--GSM μη-D οραω-V3--PAN πονηρος-A1A-APN και-C επιβλεπω-V1--PAN επι-P πονος-N2--APM ου-D δυναμαι-VF--FMI2S ινα-C τις- I--ASN επιβλεπω-V1--PAI2S επι-P καταφρονεω-V2--PAPAPM παρασιωπαω-VF--FMI2S εν-P ο- A--DSN καταπινω-V1--PAN ασεβης-A3H-ASM ο- A--ASM δικαιος-A1A-ASM

14 και-C ποιεω-VF--FAI2S ο- A--APM ανθρωπος-N2--APM ως-C ο- A--APM ιχθυς-N3U-APM ο- A--GSF θαλασσα-N1S-GSF και-C ως-C ο- A--APN ερπετον-N2N-APN ο- A--APN ου-D εχω-V1--PAPAPN ηγεομαι-V2--PMPASM

15 συντελεια-N1A-ASF εν-P αγκιστρον-N2N-DSN ανασπαω-VAI-AAI3S και-C ελκω-VAI-AAI3S αυτος- D--ASM εν-P αμφιβληστρον-N2N-DSN και-C συναγω-VBI-AAI3S αυτος- D--ASM εν-P ο- A--DPF σαγηνα-N1--DPF αυτος- D--GSM ενεκεν-P ουτος- D--GSN ευφραινω-VC--FPI3S και-C χαιρω-VD--FPI3S ο- A--NSF καρδια-N1A-NSF αυτος- D--GSM

16 ενεκεν-P ουτος- D--GSM θυω-VF--FAI3S ο- A--DSF σαγηνη-N1--DSF αυτος- D--GSM και-C θυμιαω-VF--FAI3S ο- A--DSN αμφιβληστρον-N2N-DSN αυτος- D--GSM οτι-C εν-P αυτος- D--DPM λιπαινω-VAI-AAI3S μερις-N3D-ASF αυτος- D--GSM και-C ο- A--APN βρωμα-N3M-APN αυτος- D--GSM εκλεκτος-A1--APN

17 δια-P ουτος- D--ASN αμφιβαλλω-VF2-FAI3S ο- A--ASN αμφιβληστρον-N2N-ASN αυτος- D--GSM και-C δια-P πας-A3--GSN αποκτεινω-V1--PAN εθνος-N3E-APN ου-D φειδομαι-VF--FMI3S

Scroll to see more.