Esther, Greek 9

Study

   

1 εν-P γαρ-X ο- A--DSM δωδεκατος-A1--DSM μην-N3--DSM τρισκαιδεκατος-A1--DSF ο- A--GSM μην-N3--GSM ος- --NSM ειμι-V9--PAI3S *αδαρ-N---NSM παραειμι-V9--IAI3S ο- A--NPN γραμμα-N3M-NPN ο- A--NPN γραφω-VD--APPNPN υπο-P ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM

2 εν-P αυτος- D--DSF ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF αποολλυω-VBI-AMI3P ο- A--NPM αντικειμαι-V5--PMPNPM ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM ουδεις-A3--NSM γαρ-X αντιιστημι-VHI-AAI3S φοβεω-V2--PMPNSM αυτος- D--APM

3 ο- A--NPM γαρ-X αρχων-N3--NPM ο- A--GPM σατραπης-N1M-GPM και-C ο- A--NPM τυραννος-N2--NPM και-C ο- A--NPM βασιλικος-A1--NPM γραμματευς-N3V-NPM τιμαω-V3I-IAI3P ο- A--APM *ιουδαιος-N2--APM ο- A--NSM γαρ-X φοβος-N2--NSM *μαρδοχαιος-N2--GSM ενκειμαι-V5I-IMI3S αυτος- D--DPM

4 προςπιπτω-VAI-AAI3S γαρ-X ο- A--NSN προσταγμα-N3M-NSN ο- A--GSM βασιλευς-N3V-GSM ονομαζω-VC--APN εν-P πας-A1S-DSF ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF

6 και-C εν-P *σουσα-N---DPN ο- A--DSF πολις-N3I-DSF αποκτεινω-VAI-AAI3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM ανηρ-N3--APM πεντακοσιοι-A1A-APM

7 ο- A--ASM τε-X *φαρσαννεσταιν-N---ASM και-C *δελφων-N---ASM και-C *φασγα-N---ASM

8 και-C *φαρδαθα-N---ASM και-C *βαρεα-N---ASM και-C *σαρβαχα-N---ASM

9 και-C *μαρμασιμα-N---ASM και-C *αρουφαιος-N2--ASM και-C *αρσαιος-N2--ASM και-C *ζαβουθαιθαν-N---ASM

10 ο- A--APM δεκα-M υιος-N2--APM *αμαν-N---GSM *αμαδαθος-N2--GSM *βουγαιος-N2--GSM ο- A--GSM εχθρος-A1A-GSM ο- A--GPM *ιουδαιος-N2--GPM και-C διααρπαζω-VAI-AAI3P

11 εν-P αυτος- D--DSF ο- A--DSF ημερα-N1A-DSF επιδιδωμι-VCI-API3S ο- A--NSM αριθμος-N2--NSM ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM ο- A--GPM αποολλυω-VX--XAPGPM εν-P *σουσα-N---DPN

12 ειπον-VBI-AAI3S δε-X ο- A--NSM βασιλευς-N3V-NSM προς-P *εσθηρ-N---ASF αποολλυω-VAI-AAI3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM εν-P *σουσα-N---DPN ο- A--DSF πολις-N3I-DSF ανηρ-N3--APM πεντακοσιοι-A1A-APM εν-P δε-X ο- A--DSF περιχωρος-A1B-DSF πως-D οιομαι-V1--PMI2S χραω-VAI-AMI3P τις- I--ASN ουν-X αξιοω-V4--PAI2S ετι-D και-C ειμι-VF--FMI3S συ- P--DS

13 και-C ειπον-VBI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF ο- A--DSM βασιλευς-N3V-DSM διδωμι-VC--APD3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM χραομαι-V3--PMN ωσαυτως-D ο- A--ASF αυριον-D ωστε-C ο- A--APM δεκα-M υιος-N2--APM κρεμαζω-VA--AAN *αμαν-N---GSM

14 και-C επιτρεπω-VAI-AAI3S ουτως-D γιγνομαι-VB--AMN και-C εκτιθημι-VAI-AAI3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM ο- A--GSF πολις-N3I-GSF ο- A--APN σωμα-N3M-APN ο- A--GPM υιος-N2--GPM *αμαν-N---GSM κρεμαζω-VA--AAN

15 και-C συναγω-VQI-API3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM εν-P *σουσα-N---DPN ο- A--DSF οςτεσσαρεσκαιδεκατ-A1--DSF ο- A--GSM *αδαρ-N---GSM και-C αποκτεινω-VAI-AAI3P ανηρ-N3--APM τριακοσιοι-A1A-APM και-C ουδεις-A3--ASN διααρπαζω-VAI-AAI3P

16 ο- A--NPM δε-X λοιπος-A1--NPM ο- A--GPM *ιουδαιος-N2--GPM ο- A--NPM εν-P ο- A--DSF βασιλεια-N1A-DSF συναγω-VQI-API3P και-C εαυτου- D--DPM βοηθεω-V2I-IAI3P και-C αναπαυω-VAI-AMI3P απο-P ο- A--GPM πολεμιος-A1A-GPM αποολλυω-VAI-AAI3P γαρ-X αυτος- D--GPM μυριοι-A1A-APM πεντακισχιλιοι-A1A-APM ο- A--DSF τρισκαιδεκατος-A1--DSF ο- A--GSM *αδαρ-N---GSM και-C ουδεις-A3--ASN διααρπαζω-VAI-AAI3P

17 και-C αναπαυω-VAI-AMI3P ο- A--DSF οςτεσσαρεσκαιδεκατ-A1--DSF ο- A--GSM αυτος- D--GSM μην-N3--GSM και-C αγω-V1I-IAI3P αυτος- D--ASF ημερα-N1A-ASF αναπαυσις-N3I-GSF μετα-P χαρα-N1A-GSF και-C ευφροσυνη-N1--GSF

18 ο- A--NPM δε-X *ιουδαιος-N2--NPM ο- A--NPM εν-P *σουσα-N---DPN ο- A--DSF πολις-N3I-DSF συναγω-VQI-API3P και-D ο- A--DSF οςτεσσαρεσκαιδεκατ-A1--DSF και-C ου-D αναπαυω-VAI-AMI3P αγω-V1I-IAI3P δε-X και-D ο- A--ASF πεντεκαιδεκατος-A1--ASF μετα-P χαρα-N1A-GSF και-C ευφροσυνη-N1--GSF

19 δια-P ουτος- D--ASN ουν-X ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM ο- A--NPM διασπειρω-VM--XMPNPM εν-P πας-A1S-DSF χωρα-N1A-DSF ο- A--DSF εξω-D αγω-V1--PAI3P ο- A--ASF οςτεσσαρεσκαιδεκατ-A1--ASF ο- A--GSM *αδαρ-N---GSM ημερα-N1A-ASF αγαθος-A1--ASF μετα-P ευφροσυνη-N1--GSF αποστελλω-V1--PAPNPM μερις-N3D-APF εκαστος-A1--NSM ο- A--DSM πλησιον-D ο- A--NPM δε-X καταοικεω-V2--PAPNPM εν-P ο- A--DPF μητροπολις-N3I-DPF και-D ο- A--ASF πεντεκαιδεκατος-A1--ASF ο- A--GSM *αδαρ-N---GSM ημερα-N1A-ASF ευφροσυνη-N1--ASF αγαθος-A1--ASF αγω-V1--PAI3P εκ αποστελλω-V1--PAPNPM μερις-N3D-APF ο- A--DPM πλησιον-D

20 γραφω-VAI-AAI3S δε-X *μαρδοχαιος-N2--NSM ο- A--APM λογος-N2--APM ουτος- D--APM εις-P βιβλιον-N2N-ASN και-C εκ αποστελλω-VAI-AAI3S ο- A--DPM *ιουδαιος-N2--DPM οσος-A1--NPM ειμι-V9--IAI3P εν-P ο- A--DSF *αρταξερξης-N1M-GSM βασιλεια-N1A-DSF ο- A--DPM εγγυς-D και-C ο- A--DPM μακραν-D

21 ιστημι-VA--AAN ο- A--APF ημερα-N1A-APF ουτος- D--APF αγαθος-A1--APF αγω-V1--PAN τε-X ο- A--ASF οςτεσσαρεσκαιδεκατ-A1--ASF και-C ο- A--ASF πεντεκαιδεκατος-A1--ASF ο- A--GSM *αδαρ-N---GSM

22 εν-P γαρ-X ουτος- D--DPF ο- A--DPF ημερα-N1A-DPF αναπαυω-VAI-AMI3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM απο-P ο- A--GPM εχθρος-A1A-GPM αυτος- D--GPM και-C ο- A--ASM μην-N3--ASM εν-P ος- --DSM στρεφω-VDI-API3S αυτος- D--DPM ος- --NSM ειμι-V9--IAI3S *αδαρ-N---NSM απο-P πενθος-N3E-GSN εις-P χαρα-N1A-ASF και-C απο-P οδυνη-N1--GSF εις-P αγαθος-A1--ASF ημερα-N1A-ASF αγω-V1--PAN ολος-A1--ASM αγαθος-A1--APF ημερα-N1A-APF γαμος-N2--GPM και-C ευφροσυνη-N1--GSF εκ αποστελλω-V1--PAPAPM μερις-N3D-APF ο- A--DPM φιλος-A1--DPM και-C ο- A--DPM πτωχος-N2--DPM

23 και-C προςδεχομαι-VAI-AMI3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM καθως-D γραφω-VAI-AAI3S αυτος- D--DPM ο- A--NSM *μαρδοχαιος-N2--NSM

24 πως-D *αμαν-N---NSM *αμαδαθος-N2--GSM ο- A--NSM *μακεδων-N3N-NSM πολεμεω-V2I-IAI3S αυτος- D--APM καθως-D τιθημι-VEI-AMI3S ψηφισμα-N3M-ASN και-C κληρος-N2--ASM απο αναιζω-VA--AAN αυτος- D--APM

25 και-C ως-C ειςερχομαι-VBI-AAI3S προς-P ο- A--ASM βασιλευς-N3V-ASM λεγω-V1--PAPNSM κρεμαζω-VA--AAN ο- A--ASM *μαρδοχαιος-N2--ASM οσος-A1--APN δε-X επιχειρεω-VAI-AAI3S επιαγω-VA--AAN επι-P ο- A--APM *ιουδαιος-N2--APM κακος-A1--APN επι-P αυτος- D--ASM γιγνομαι-VBI-AMI3P και-C κρεμαζω-VSI-API3S αυτος- D--NSM και-C ο- A--NPN τεκνον-N2N-NPN αυτος- D--GSM

26 δια-P ουτος- D--ASN επικαλεω-VCI-API3P ο- A--NPF ημερα-N1A-NPF εαυτου- D--NPF *φρουραι-N---NP δια-P ο- A--APM κληρος-N2--APM οτι-C ο- A--DSF διαλεκτος-N2--DSF αυτος- D--GPM καλεω-V2--PMI3P *φρουραι-N---NPF δια-P ο- A--APM λογος-N2--APM ο- A--GSF επιστολη-N1--GSF ουτος- D--GSF και-C οσος-A1--NPN πασχω-VX--XAI3P δια-P ουτος- D--APN και-C οσος-A1--NPN αυτος- D--DPM γιγνομαι-VBI-AMI3S

27 και-C ιστημι-VAI-AAI3S και-C προςδεχομαι-V1I-IMI3P ο- A--NPM *ιουδαιος-N2--NPM επι-P εαυτου- D--DPM και-C επι-P ο- A--DSN σπερμα-N3M-DSN αυτος- D--GPM και-C επι-P ο- A--DPM προςτιθημι-VT--XMPDPM επι-P αυτος- D--GPM ουδε-C μην-X αλλως-D χραω-VF--FMI3P ο- A--NPF δε-X ημερα-N1A-NPF εαυτου- D--NPF μνημοσυνον-N2N-NSN επιτελεω-V2--PMPNSN κατα-P γενεα-N1A-ASF και-C γενεα-N1A-ASF και-C πολις-N3I-ASF και-C πατρια-N1A-ASF και-C χωρα-N1A-ASF

28 ο- A--NPF δε-X ημερα-N1A-NPF εαυτου- D--NPF ο- A--GPF *φρουραι-N---GPF αγω-VQ--FPI3P εις-P ο- A--ASM απας-A3--ASM χρονος-N2--ASM και-C ο- A--NSN μνημοσυνον-N2N-NSN αυτος- D--GPF ου-D μη-D εκλειπω-VB--AAS3S εκ-P ο- A--GPF γενεα-N1A-GPF

29 και-C γραφω-VAI-AAI3S *εσθηρ-N---NSF ο- A--NSF βασιλισσα-N1A-NSF θυγατηρ-N3--NSF *αμιναδαβ-N---GSM και-C *μαρδοχαιος-N2--NSM ο- A--NSM *ιουδαιος-N2--NSM οσος-A1--APN ποιεω-VAI-AAI3P ο- A--ASN τε-X στερεωμα-N3M-ASN ο- A--GSF επιστολη-N1--GSF ο- A--GPF *φρουραι-N---GPF

31 και-C *μαρδοχαιος-N2--NSM και-C *εσθηρ-N---NSF ο- A--NSF βασιλισσα-N1--NSF ιστημι-VAI-AAI3P εαυτου- D--DPM κατα-P εαυτου- D--GPM και-C τοτε-D ιστημι-VA--AAPNPM κατα-P ο- A--GSF υγιεια-N1A-GSF αυτος- D--GPM και-C ο- A--ASF βουλη-N1--ASF αυτος- D--GPM

32 και-C *εσθηρ-N---NSF λογος-N2--DSM ιστημι-VAI-AAI3S εις-P ο- A--ASM αιων-N3W-ASM και-C γραφω-VDI-API3S εις-P μνημοσυνον-N2N-ASN