Psalmės 15:2

Study

            |

2 Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;