Romieši 1

Study the Inner Meaning

           

1 Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts apustulis, izredzēts Dieva evaņģēlijam,

2 Ko Viņš jau iepriekš apsolīja svētajos akstos caur praviešiem

3 Par savu Dēlu, kas pēc miesas Viņam cēlies no Dāvida cilts,

4 Kas svētdarītājā Garā ar savu augšāmcelšanos no miroņiem spēkā parādījās Dieva Dēls, mūsu Kungs Jēzus Kristus.

5 Caur Viņu mēs saņēmām žēlastību un apustuļa sūtību pakļaut visas tautas ticībai Viņa vārda dēļ.

6 Tanī arī jūs esat Jēzus Kristus aicināti.

7 Visiem Dieva mīļotājiem, aicinātajiem svētajiem omā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

8 Vispirms es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē.

9 Jo Dievs, kuram es savā garā Viņa Dēla evaņģēlijā kalpoju, ir mans liecinieks, ka es jūs bez mitēšanās pieminu.

10 Savās lūgšanās, pastāvīgi lūgdams, lai man saskaņā ar Dieva prātu kādreiz kaut kā pašķirtos ceļš aiziet pie jums.

11 Jo es ilgojos jūs redzēt, lai sniegtu jums kādu garīgu žēlastības dāvanu jūsu stiprināšanai,

12 Tas ir, reizē ar jums gūtu iepriecinājumu savstarpējā ticībā, jūsējā un manējā.

13 Bet es, brāļi, negribu atstāt jūs neziņā par to, ka es vairākkārt biju apņēmies jūs apmeklēt, lai iegūtu kādu augli arī starp jums tāpat kā starp pārējām tautām, (bet līdz šim tiku aizkavēts).

14 Grieķiem un barbariem, mācītiem un nemācītiem es esmu parādnieks.

15 Tāpēc (kas attiecas uz mani) es esmu gatavs sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat omā.

16 Es nekaunos evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks katra ticīgā pestīšanai, vispirms jūda, tad grieķa.

17 Jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: Taisnīgais dzīvo no ticības. (Hab.2,4)

18 Jo Dieva dusmas parādās no debesīm pār katru to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā,

19 Jo kas par Dievu zināms, tas viņiem pasludināts, jo Dievs viņiem to ir atklājis.

20 Jo tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos; tāpēc viņi ir neattaisnojami.

21 Jo tie, pazinuši Dievu, negodināja Viņu kā Dievu un nebija Viņam pateicīgi, bet savās domās kļuva tukši, un viņu neprātīgā sirds tika aptumšota;

22 Apgalvodami, ka viņi ir gudri, tie kļuva nelgas;

23 Un nemirstīgā Dieva godību tie apmainīja pret iznīcīgajiem cilvēkiem un putniem, un četrkājaiņiem, un rāpuļiem līdzīgiem tēliem.

24 Tāpēc Dievs viņus atstājis viņu siržu kārībām un nešķīstībai, lai tie paši apgānītu savas miesas.

25 Dieva patiesību tie apmainīja pret meliem un pielūdza, un kalpoja drīzāk radībai nekā adītājam, kas lai augsti teikts mūžīgi mūžos. Amen.

26 Tāpēc Dievs tos atstājis kauna pilnām kārībām, jo viņu sievietes dabisko kopdzīvi apmainījušas pret pretdabisko.

27 Tāpat arī vīrieši, atstādami dabisko kopdzīvi ar sievietēm, iedegās kaislībās viens pret otru, piekopdami netiklību vīrietis ar vīrieti un saņemdami nopelnīto sodu par saviem maldiem paši pie sevis.

28 Un tāpēc, ka viņi neuzskatīja Dieva atzīšanu par vajadzīgu, Dievs tos atstāja izvirtušām tieksmēm, lai tie darītu to, kas neklājas.

29 Viņi ir visādām netaisnībām, ļaunprātībām, netiklībām, mantkārībām, ļaunumiem pārpildīti; viņi ir pilni skaudības, slepkavību, ķildu, viltības, nedarbu, mēlnesības;

30 Viņi ir neslavas cēlāji, Dieva nīdēji, ķengātāji, augstprātīgi, lielīgi, ļaunumu izgudrotāji, nepaklausīgi vecākiem,

31 Neprātīgi, nesaticīgi, cietsirdīgi, neuzticīgi, nežēlīgi.

32 Lai gan viņi Dieva taisnību pazina, tie nenojauta, ka tie, kas tā dara, ir pelnījuši nāvi; un ne tikai tie, kas tā dara, bet arī tie, kas darītājiem piekrīt.

  
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Arcana Coelestia 9942

True Christian Religion 342


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 735, 740, 746

Marriage 121

Scriptural Confirmations 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ...

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 19:5

Leviticus 18:22, 20:13

Deuteronomy 4:15, 18, 23

Judges 19:22

Job 12:9, 35:10, 36:25

Psalms 10:3, 19:2, 28:5, 50:18, 81:13, 106:20, 119:46

Proverbs 2:14

Ecclesiastes 7:29

Isaiah 40:26, 44:13, 18, 56:1

Jeremiah 8:8, 9, 10:14, 13:25, 23:5

Ezekiel 8:10

Daniel 5:23

Habakkuk 2:4

Bible Word Meanings

Kristus
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

žēlastība
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...

ticība
The word "faith" appears only twice in the King James version of the Old Testament. As a word and concept it mostly comes straight from...

evaņģēlija
‘Gospel’ signifies the coming of the Lord. ’To preach the gospel’ is to announce His coming. ‘Gospel’ is glad tidings, and ‘the everlasting gospel’ is...

mūžīgi
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

vecākiem
'Parents' signify the goods and truths of the church.


Translate: