Džons 16

Study the Inner Meaning

           

1 To es jums sacīju, lai jūs nekristu apgrēcībā.

2 Viņi jūs izslēgs no sinagogām, bet nāks stunda, kad ikviens, kas jūs nonāvēs, domās, ka ar to kalpo Dievam.

3 Bet viņi jums to darīs tāpēc, ka nav atzinuši ne Tēvu, ne mani.

4 Bet to es jums sacīju, lai jūs, kad pienāks viņu stunda, atcerētos, ka es jums to teicu.

5 No sākuma es jums to neteicu, tāpēc ka biju pie jums. Bet tagad es eju pie tā, kas mani sūtījis; un neviens no jums nejautā man: kur tu ej?

6 Bet tāpēc, ka es jums to pateicu, skumjas piepildīja jūsu sirdis.

7 Bet es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaizietu, Iepriecinātājs nenāktu pie jums; bet ja aiziešu, es sūtīšu Viņu pie jums.

8 Un Viņš atnācis pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un sodu.

9 Par grēku, jo tie neticēja man.

10 Par taisnību, jo es eju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet.

11 Bet par tiesu, jo šīs pasaules valdnieks jau notiesāts.

12 Man vēl daudz kas jums sakāms, bet to jūs tagad nespējat aptvert.

13 Bet kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tad jums mācīs visu patiesību, jo Viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, vēstījot jums nākotni.

14 Viņš mani pagodinās, jo no manis ņems un jums pasludinās.

15 Viss, kas Tēvam pieder, ir mans. Tāpēc es sacīju, ka no manis ņems un jums pasludinās.

16 Vēl neilgi, un jūs mani vairs neredzēsiet; un atkal neilgu brīdi, un jūs mani redzēsiet, jo es eju pie Tēva.

17 Tad daži Viņa mācekļi sacīja viens otram: Kas tas ir, ko Viņš mums saka: vēl neilgi, un jūs mani vairs neredzēsiet; un atkal - neilgu brīdi, un jūs mani redzēsiet, jo es eju pie Tēva?

18 Tad viņi sacīja: Kas tas ir, ko Viņš saka: vēl neilgu brīdi? Mēs nezinām, ko Viņš runā.

19 Tad Jēzus saprata, ka tie vēlējās Viņam jautāt, un sacīja tiem: Vai jūs par to jautājat viens otram, ka es jums sacīju: vēl neilgi, un jūs mani vairs neredzēsiet; un atkal - neilgu brīdi, un jūs mani redzēsiet?

20 Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un vaimanāsiet, bet pasaule priecāsies; jūs skumsiet, bet jūsu skumjas pārvērtīsies priekā.

21 Kad sieviete dzemdē, tā skumst, ka viņas stunda pienākusi, bet, kad tā dzemdējusi bērnu, tad vairs neatceras bēdas prieka dēļ, jo cilvēks dzimis pasaulē.

22 Arī jums tagad ir skumjas. Bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un jūsu prieku neviens jums neatņems.

23 Un tanī dienā jūs man vairs neko nejautāsiet. Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs ko lūgsiet no Tēva manā vārdā, to Viņš jums dos.

24 Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā; lūdziet un jūs saņemsiet, lai jūsu prieks būtu pilnīgs.

25 To es jums runāju līdzībās. Nāk stunda, kad es vairs līdzībās jums nerunāšu, bet atklāti pasludināšu jums par Tēvu.

26 Tanī dienā jūs lūgsiet manā vārdā, un es nesaku jums, ka es lūgšu Tēvu par jums,

27 Jo Tēvs pats jūs mīl, tāpēc ka jūs mani esat mīlējuši un ticējuši, ka es esmu no Tēva nācis.

28 Es izgāju no Tēva un atnācu pasaulē; es atkal atstāju pasauli un eju pie Tēva.

29 Viņa mācekļi sacīja Viņam: Lūk, tagad Tu atklāti runā un nesaki nekādas līdzības.

30 Tagad mēs zinām, ka Tu visu zini, un Tev nav vajadzīgs, lai Tev kāds jautātu. Tāpēc mēs ticam, ka Tu esi no Dieva izgājis.

31 Jēzus atbildēja viņiem: Tagad jūs ticat?

32 Lūk, nāk stunda un jau atnākusi, kad jūs izklīdīsiet katrs uz savu pusi un atstāsiet mani vienu. Bet es neesmu viens, Tēvs ir ar mani.

33 To es jums sacīju, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums būs apspiešana, bet stiprinieties: es uzvarēju pasauli.

  
   Study the Inner Meaning

Explanation of John 16      

By Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 16

Verses 16:1, 2, 3. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.

Verses 16:4, 5, 6. Which things are manifested to the understanding, to the intent that they may affect the will and love, and be thus acknowledged to be of divine prediction, in relation to a future state of the church, when the divine operation was no longer to be external, or by truth, but internal, or by good, of which state they, who are principled in truth, are not yet aware.

Verses 16:7, 8. For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.

Verses 16:9, 10, 11. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.

Verses 16:12, 13. Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.

Verses 16:14, 15, 16. For internal truth is the operation of the Lord's Divine Humanity, and thus the medium of communication with the divine truth in its union with the divine good, and therefore it succeeds the external manifestation of truth.

Verses 16:17, 18, 19, 20. This doctrine however, is with difficulty apprehended by those who receive truth only externally, until they are instructed that the external reception of truth leads man into spiritual temptations, and that by those temptations his state is inverted, and he is thus led to receive truth internally, or in its connection with the divine truth.

Verses 16:21, 22. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.

Verses 16:23, 24. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.

Verses 16:25, 26, 27. Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.

Verses 16:28, 29, 30. For the divine principle itself assumed the human, and became a man, and afterwards united the human essence to the divine, thus convincing, by the light of internal truth, all who are willing to be convinced, that the human essence of the Lord is divine.

Verses 16:31, 32, 33. Nevertheless the loves of self and of the world will operate to obscure this truth even with the well disposed, and therefore all such are instructed, that the acknowledgement of this truth leads to conjunction of life with the Lord, and that therefore whatever of temptation may arise from the above evil loves, they ought the more to confide in the Lord, who has subdued all infernal evils and falsities.

From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Arcana Coelestia 124, 1846, 2025, 2235, 2320, 2397, 2447, ...

Apocalypse Revealed 6, 173, 306, 325, 376, 613, 618, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 57, 117, 120

Conjugial Love 82, 118

Divine Love and Wisdom 149

Divine Providence 230

Doctrine of the Lord 13, 20, 31, 32, 35, 51

Doctrine of the Sacred Scripture 85

Heaven and Hell 2, 5, 287

The Last Judgement 46

True Christian Religion 3, 51, 98, 110, 116, 139, 153, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 294


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 32, 120, 183, 200, 228, 315, 359, ...

On the Athanasian Creed 39

Canons of the New Church 21, 37, 40, 41, 43

De Domino 11, 12

Spiritual Experiences 509

Marriage 3, 51, 98, 110, 116

Scriptural Confirmations 2, 3, 14, 19, 27, 94

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Numbers 6:26

1 Kings 3:5

Psalms 25:5, 69:21

Ecclesiastes 3:4

Isaiah 26:17, 61:3, 66:14

Micah 4:9, 10

Bible Word Meanings

stunda
The Writings tell us that time and space are aspects of the physical world, but do not exist as we know them in the spiritual...

gars
There are two aspects to the life of each person. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels...

mācekļi
A disciple in Matthew 10:41 signifies charity and at the same time, faith from the Lord. It disciple signifies the truth of life, and a...

mums
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

pasaule
The term "world" has both general and more specific meanings in the Bible, including the relatively literal sense of the natural, physical world. In more...

nāk
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

atbildēja
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

savu
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


Jesus Wants Us to Seek the Deeper Meaning of His Words

It's a fundamental question of the Christian faith: should Jesus's teachings be taken literally? What does Jesus himself say about it? We explore how and why Jesus spoke in earthly terms in order to convey spiritual ideas.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Entering the Narrow Way
Worship Talk | Ages over 18

 Father and Son Perfectly United: The Nature of the Divinity of Jesus Christ
When the Lord rose from the empty tomb on Easter morning, the Son was fully united with the Father, becoming visible as the Lord God Jesus Christ. 
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: A New Understanding
Teaching Support | Ages over 15

 The Lord's Second Coming
Article | Ages over 18

 The Second Coming by Means of a Man
Article | Ages 15 - 17


Translate: