Apustuļu akti 26:18

Study the Inner Meaning

              

18 Atvērt viņu acis, lai tie no tumsas atgrieztos gaismā un no sātana varas pie Dieva, lai tie ticībā uz mani saņemtu grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā.

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Scriptural Confirmations 61

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Psalms 146:8

Isaiah 29:18, 42:6, 49:6


Translate: