Hóseás 8

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Hóseás 7   Hóseás 9 →

1 Szádhoz a kürtöt! Mint a sas, [úgy jön] az Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek az én törvényem ellen!

2 Kiáltnak hozzám: Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet!

3 Megvetette Izráel a jót, kergesse [hát] az ellenség.

4 Királyt emeltek õk; de nem én általam; fejedelmet választottak, de tudtomon kivül. Ezüstjökbõl és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen.

5 Megútálta a te borjúdat, oh Samaria! Haragom felgerjedt ellenök. Meddig nem lehetnek még tiszták?

6 Mert ez is Izráelbõl való! kézmûves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgácscsá lesz Samaria borjúja!

7 Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna is, idegenek nyelik be azt.

8 Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, [a melyen] nincs gyönyörûség.

9 Mert õk Assiriához folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretõket bérelnek.

10 De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyûjtöm õket, és kezdenek majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétõl.

11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bûnre, bûnre vezették õt az oltárok.

12 Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat.

13 Nékem szánt áldozatképen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. Immár megemlékezik az õ álnokságukról, és megbünteti az õ vétkeiket; Égyiptomba fognak õk visszatérni.

14 Most Izráel elfeledkezett az õ alkotójáról és palotákat épített; Júda megerõsített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az õ erõsségeit.

← Hóseás 7   Hóseás 9 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 191


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 921, 1949, 3881, 5354, 9146, 9391, 9714, ...

Apocalypse Revealed 242, 343, 392

Sacred Scripture 79


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 55, 242, 279, 391, 419, 1153

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

2 Mózes 32:34

5 Mózes 28:33, 49, 68, 32:18

1 Sámuel 15:22

2 Királyok 10, 17:3, 4

2 Krónika 13:8

Jób 39:5

Zsoltárok 147:19

Példabeszédek 22:8

Ézsaiás 1:11, 10:8, 17:10, 30:2, 6

Jeremiás 3:21, 4:5, 7:21, 10:3, 9, 12:13, 13:27, 14:10, 17:1, 22:28

Jeremiás sir 4:2

Ezékiel 16:33

Hóseás 4:6, 5:4, 6, 8, 13, 6:6, 7, 9:3, 4, 9, 10:1, 5, 8, 13, 12:2, 13:2, 6

Ámos 2:5, 3:2

Mikeás 1:7

Máté 7:22

Titushoz 1:16


Translate: