Hóseás 5

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Hóseás 4   Hóseás 6 →

1 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tõrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron.

2 Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek.

3 Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve elõlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertõztetett az Izráel.

4 Nem engedik õket az õ cselekedeteik megtérni az õ Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.

5 Izráel ellen az õ büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bûneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész.

6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az õ tõlük.

7 Hûtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti õket az újhold, örökségeikkel egyben.

8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth- Avenben: Utánad Benjámin.

9 Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet.

10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet.

11 Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettõl, mert tetszett néki követni az [emberi] rendelést!

12 Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.

13 Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet.

14 Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!

15 Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

← Hóseás 4   Hóseás 6 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 188


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1186, 3881, 4592, 5354, 5585, 5895, 8999, ...

Apocalypse Revealed 134

The Lord 48

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 156, 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 502, 962

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


Hop to Similar Bible Verses

5 Mózes 27:17, 32:39

Birák 4:6, 12, 6:6, 19:13

1 Sámuel 7:5, 6, 16

2 Királyok 15:19

2 Krónika 28:16, 21

Jób 10:7, 16

Zsoltárok 88:17, 107:6, 13, 19, 28

Példabeszédek 1:28, 11:5

Ézsaiás 3:8, 9, 10:29, 26:16

Jeremiás 11:7

Jeremiás sir 3:10, 40

Ezékiel 23:5

Hóseás 1:2, 2:12, 3:5, 4:1, 11, 12, 15, 6:7, 9, 7:10, 11, 12, 13, 8:1, 9, 11, 13, 9:7, 10:6, 13:5, 6, 7, 14:2

Jóel 1:2

Ámos 3:1, 8:12

Mikeás 6:13


Translate: