Hóseás 13

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Hóseás 12   Hóseás 14 →

1 Efraim szólott volt, rettegés: nagygyá lett Izráelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.

2 Most is többítik bûneiket és csinálnak magoknak öntött képeket az õ ezüstjökbõl, bálványokat az õ eszök szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk mondják: Emberek, a kik áldoznak, borjúkat csókolnak!

3 Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhõ és mint a harmat, a mely korán eltûnik; mint a szérûrõl elsodort polyva és mint a kéménynek füstje.

4 Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétõl fogva. Nem ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam kivül nincs [más] szabadító!

5 Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön.

6 A mint legeltek: elteltek; elteltek és szívök felfuvalkodék: azért hát elfelejtkezének rólam.

7 De olyan is leszek hozzájok, mint az oroszlán; mint a párducz, úgy lesekedem az úton.

8 Rájok rohanok, mint a [kölykétõl] megfosztott medve, és széttépem szívök borítóját, és felfalom ott õket, mint egy nõstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét õket!

9 Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem [törekedtél,] a te segítõd ellen.

10 Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És biráid, a kik felõl ezt mondád: Adj nékem királyt és fejedelmeket!

11 Adtam néked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban!

12 Egybe van kötve Efraim álnoksága; eltéve az õ bûne!

13 A szülõasszony kínjai lepik meg õt; oktalan fiú õ, mert a kellõ idõben nem jõ ki anyjának méhébõl.

14 Megváltom õket a Seol hatalmából! Megmentem õket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én elõlem.

15 Mert bár a testvérek közt õ a legvirágzóbb: feljõ a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát.

← Hóseás 12   Hóseás 14 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 196


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 264, 908, 1861, 1949, 2584, 3574, 3579, ...

Apocalypse Revealed 241, 242, 243, 281, 321, 343, 422, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 36, 120

Doctrine of the Lord 34, 38, 45

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 6, 21, 83, 188, 294, 583, 637


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 186, 278, 328, 388, 419, 482, 483, ...

Marriage 6, 21, 83

Scriptural Confirmations 19, 99

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 49:22

5 Mózes 2:7, 8:15, 32:10, 34

Birák 8:1

1 Sámuel 5, 7, 12:1, 15:23, 26

2 Sámuel 17:8

1 Királyok 19:18

2 Királyok 3

2 Krónika 28:23

Jób 10:16, 14:17, 21:18

Zsoltárok 1:4, 49:16

Példabeszédek 30:9

Ézsaiás 7:8, 25:8, 43:11, 44:11

Jeremiás 4:31, 5:6, 8:5

Jeremiás sir 4:20

Ezékiel 19:12, 23:35, 37:12

Hóseás 2:10, 4:19, 5:3, 14, 6:4, 7:10, 14, 15, 8:4, 14, 9:10, 10:1, 3, 11:2, 12:10, 14:1

Jónás 2:10, 4:8

Sofoniás 2:2

Apostolok 4:12

Rómaiakhoz 6:23

1 Korintusi 15:55

2 Timóteushoz 1:10


Translate: