Ámos 2

Study the Inner Meaning

Hungarian: Karoli         

← Ámos 1   Ámos 3 →

1 Így szól az Úr: Három bûne miatt a Moábnak, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert mészszé égette Edom királyának csontjait!

2 Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, [hadi] lárma közt, a kürt zengése közben.

3 Kivágom a birót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr.

4 Így szól az Úr: Három bûne miatt a Júdának, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették õket az õ hazugságaik, a melyeket az õ atyáik követtek.

5 Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit.

6 Így szól az Úr: Három bûne miatt az Izráelnek, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltõ saruért.

7 A kik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja [egy] leányhoz járnak, hogy megfertõztessék az én szent nevemet.

8 Zálogos ruhákon nyujtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát iszszák az õ istenök házában.

9 Pedig én irtottam ki elõlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erõsek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul.

10 És én hoztalak fel Égyiptom földérõl, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét.

11 És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül és nazirokat ifjaitok közül. Nem így van-é vajjon, Izráel fiai? ezt mondja az Úr.

12 De a nazirokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne prófétáljatok!

13 Ímé, én [is] lenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a [cséplõ] szekér lenyomja a kévékkel teli [szérût.]

14 Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erõsíti meg az erõst az õ ereje, és a hõs sem menekedhetik.

15 Nem állja meg [helyét] az íjj-hordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülõ sem menekedhetik.

16 És a bátor szívû is a hõsök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr.

← Ámos 1   Ámos 3 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 2      

By Helen Kennedy

In this chapter, the Lord tells how people in Moab, Judah and Israel will be punished because they're continuing in their evils. Starting in verse 9, He shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Doctrine of the Lord 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

2 Mózes 22:25, 26

3 Mózes 18:21

4 Mózes 6:2, 3, 13:32, 32:13

5 Mózes 2:7, 8:2, 9:1, 2

Józsué 24:8

Birák 13:7

1 Sámuel 3:20

2 Királyok 26, 17:19, 25:9

2 Krónika 14

Jób 18:16

Zsoltárok 33:16

Prédikátor 9:11

Ézsaiás 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Jeremiás 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Ezékiel 25:8

Hóseás 8:14, 12:3

Ámos 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Mikeás 2:6

Sofoniás 8

Zakariás 11:5

Word/Phrase Explanations

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

meghal
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

kürt
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

föld
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

szent
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

oltár
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

alul
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

negyven
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

bátor
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...


Translate: