2 Krónika 27:4

Study

     

4 Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe.