Hosea 1

Study the Inner Meaning

Hebrew: Modern     

← Daniyel 12   Hosea 2 →

1 דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל׃

2 תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃

3 וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן׃

4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃

5 והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל׃

6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם׃

7 ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃

8 ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן׃

9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם׃

10 והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃

11 ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל׃

← Daniyel 12   Hosea 2 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

Apocalypse Explained 655

On the Athanasian Creed 165

Sacred Scripture 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 184

True Christian Religion 247

Scriptural Confirmations 54


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 8904, 10217

Apocalypse Revealed 134

The Lord 4, 15

Sacred Scripture 16

True Christian Religion 130


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 119, 141, 734, 805

Scriptural Confirmations 4, 9, 74

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 14:13, 30, 34:16

Devarim 31:16

Yehoshua 19:18

Melachim B 6:18, 10:1, 11, 14:23, 17:6, 20, 19:34

Tehilim 44:7

Yishevah 1:1, 8:3

Yeremiyah 2:20, 23

Yechezchial 16:15

Hosea 2:7, 3:1, 5:3

Amos 1:1, 7:8, 9:8

Michah 1:1

Zechariyah 4:6


Translate: