merkki 3:27

Study

                 |

27 Ei taida kenkään väkevän huoneeseen mennä ja hänen kaluansa ryöstää, ellei hän ensin sido väkevää kiinni, ja sitte ryöstä hänen huonettansa.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)