Psalmid 8

Study

   

1 Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.

2 Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste.

3 Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat.

4 Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,

5 siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?

6 Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.

7 Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla,

8 lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad,

9 taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub.

Scroll to see more.