Psalmid 47

Study

   

1 Laulujuhatajale: Korahi laste laul.

2 Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega!

3 Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas.

4 Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla.

5 Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela.

6 Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega.

7 Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust!

8 Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu!

9 Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.

Scroll to see more.