Mark 2

Study

   

1 Mõne päeva pärast läks Ta jälle Kapernauma, ja saadi kuulda, et Ta on kodus.

2 Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja Ta rääkis neile Jumala s

3 Ja Ta juure tuldi ning toodi halvatut, keda kandsid neli meest.

4 Ja kui nad rahva pärast ei pääsnud teda tooma Tema , ligi v

5 Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: „Poeg, su patud antakse andeks!”

6 Aga seal istusid m

7 „Mida Seesinane räägib? Ta pilkab Jumalat. Kes muu v

8 Ja kohe tundis Jeesus Oma vaimus, et nad iseeneses n

9 Kumb on kergem, kas ütelda halvatule: Sulle antakse patud andeks! v

10 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda, siis - ütleb Ta halvatule

11 Ma ütlen sulle: T

12 Ja sedamaid t

13 Ja Ta läks jälle välja mere ääre, ja k

14 Ja mööda minnes nägi Ta Leevi, Alfeuse poja, tollihoone juures istuvat; ja Ta ütleb temale: „Järgi Mind!” Ja tema t

15 Ja sündis, kui Ta lauas istus tema majas, et istus ka palju tölnereid ja patuseid lauas ühes Jeesuse ja Ta jüngritega; sest palju oli neid, kes Teda järgisid.

16 Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Ta sööb tölnerite ja patustega, ütlesid nad Tema jüngritele: „Miks Ta sööb ja joob tölnerite ja patustega?”

17 Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta neile: „Ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma

18 Ja Johannese ja variseride jüngrid pidasid paastu. Siis tuldi ja üteldi Temale: „Miks Johannese ja variseride jüngrid paastuvad, aga Sinu jüngrid ei paastu?”

19 Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid v

20 Aga päevi tuleb, mil peigmees neilt ära v

21 Ūkski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu augutäidis rebeneb selle küljest lahti, uus vana küljest, ja auk läheb pahemaks.

22 Ka ei pane ükski värsket viina vanadesse nahklähkritesse; muidu värske viin ratkub länkrid ja viin ning lähkrid lähevad raisku; vaid värske viin valatakse uutesse lähkritesse!”

23 Ja juhtus, et Ta ühel hingamispäeval k

24 Ja variserid ütlesid Temale: „Vaata, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi?”

25 Tema ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mis tegi Taavet, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel,

26 kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ja s

27 Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on tehtud inimese pärast aga mitte inimene hingamispäeva pärast!

28 Nii on Inimese Poeg ka hingamispäevaisand!”

   
Scroll to see more.