Mark 13

Study

   

1 Ja kui Tema pühakojast väljus, ütles üks Tema jüngreist Temale: „

2 Siis Jeesus vastas ja ütles talle: „Kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jäeta siia mitte kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”

3 Ja kui Ta istus

4 „Ūtle meile, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, kui see k

5 Aga Jeesus hakkas neile rääkima: „Katsuge, et keegi teid ei eksitaks!

6 Paljud tulevad Minu nimel ning ütlevad: „Mina olen see!” ja eksitavad paljusid.

7 Aga kui te kuulete s

8 Sest rahvas t

9 Aga pidage silmas iseendid: teid antakse ära suurkohtute kätte ja kogudusekodades teid peksetakse, ja teid seatakse maavalitsejate ja kuningate ette Minu pärast neile tunnistuseks.

10 Ja k

11 Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtu kätte, ärge muretsege enneaegu, mida teil tuleb rääkida, vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige. Sest teie pole rääkijad, vaid Püha Vaim.

12 Ja vend annab surma venna ja isa lapse, ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja saadavad nad surma.

13 Ja teid vihatakse k

14 Kui te siis näete hävituse koletisi seisvat seal, kus see ei peaks seisma - kes seda loeb, see pangu tähele - siis p

15 kes on katusel, ärgu tulgu maha ja ärgu mingu sisse midagi v

16 ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi v

17 Aga häda neile, kes on käima peal, ja neile, kes imetavad neil päevil!

18 Aga paluge, et teie p

19 Sest neil päevil on niisugune viletsus, millist ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud, kuni siiamaani, ega tulegi.

20 Ja kui Issand ei lühendaks neid päevi, ei pääseks ükski liha; aga äravalitute pärast, kelled Tema on ära valinud, on Ta need päevad lühendanud.

21 Ja kui siis keegi teile ütleb: „Vaata, siin on Kristus, vaata seal!” ärge uskuge.

22 Sest valekristusi ja valeprohveteid t

23 Aga teie vaadake ette! Mina olen teile k

24 Aga neil päevil pärast seda viletsuseaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust;

25 ja taeva tähed peavad taevast maha langema ja vägesid, mis on taevas, k

26 Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilvedes suure väe ja auhiilgusega.

27 Ja siis Ta läkitab Inglid ja kogub kokku Oma äravalitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsani.

28 Aga viigipuust

29 N

30 T

31 Taevas ja maa hävivad, kuid Minu s

32 Aga sellest päevast v

33 Vaadake ette, olge valvel, sest te ei tea, millal see aeg on käes!

34 Otsegu inimene, kes läks v

35 n

36 et ta ei tuleks äkitselt ja ei leiaks teid magavat.

37 Aga mida Ma ütlen teile, ütlen k

   
Scroll to see more.