Luukas 16

Study

   

1 Aga Ta ütles ka Oma jüngritele: „Oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillaks see tema vara.

2 Ta kutsus tema ja ütles talle: Kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei v

3 Aga majapidaja m

4 Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu v

5 Ja ta kutsus enda juure igaühe oma isanda v

6 See ütles: Sada vaati

8 Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugup

9 Ja Mina ütlen teile: Tehke endile s

10 Kes ustav on k

11 Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes v

12 Ja kui te v

13 Ūkski sulane ei v

14 Aga seda k

15 Ja Ta ütles neile: „Teie olete need, kes endid teevad

16 Käsu

17 Aga kergem on, et taevas ja maa hukka lähevad, kui et üks täheke käsu

18 Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v

19 Oli üks rikas mees. See riietus purpuri ja kalli l

20 Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid

21 ja püüdis oma k

22 Siis sündis, et vaene suri, ja Inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha.

23 Ja kui ta p

25 Aga Aabraham ütles: Laps, m

26 Ja k

27 Aga ta ütles: Ma palun siis sind, isa, et sa läkitaksid tema mu isa majasse,

28 sest mul on viis venda - et ta kinnitaks neile, et nemadki ei satuks siia piinapaika!

29 Kuid Aabraham ütles: Neil on Mooses ja prohvetid; kuulaku nad neid!

30 Aga tema ütles: Ei mitte, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juure, siis nad parandaksid meelt!

31 Siis Aabraham ütles talle: Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei nad veenduks ka, kui keegi surnuist üles t

   
Scroll to see more.