Luukas 13

Study

   

1 Selsamal ajal olid saabunud m

2 Ja Jeesus hakkas k

3 Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, lähete k

4 V

6 Ja Ta ütles selle tähendamiss

7 Siis ta ütles viinamäe aednikule: Vaata, kolm aastat ma käin otsimas sellelt viigipuult vilja, aga ei leia. Raiu ta maha! Miks ta maad raiskab?

8 Aga see vastas ning ütles talle: Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle panen s

9 Ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma; aga kui mitte, siis raiu ta maha!”

10 Ja Ta oli

11 Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim kaheksateistkümmend aastat; naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada.

12 Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juure ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!”

13 Ja Ta pani oma käed tema peale; ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au.

14 Aga kogudusekoja ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale: „Kuus päeva on, mil tööd tehakse; tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval!”

15 Aga Issand vastas temale ning ütles: „Te silmakirjatsejad! Eks igaüks teie seast päästa oma härja v

16 Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, vaata, kaheksateistkümmend aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval?”

17 Ja kui Ta seda ütles, häbenesid k

18 Siis Ta ütles: „Mille sarnane on Jumala Riik ja millega Ma v

19 See on sinepiivakese sarnane, mille inimene v

20 Ja Ta ütles veel: „Millega Ma v

21 See on haputaigna sarnane, mille üks naine v

22 Ja Ta rändas mööda linnu ja külasid

23 Siis küsis keegi Temalt: „Issand, kas on pisut neid, kes saavad

24 „V

25 Sellest ajast, kui peremees on üles t

26 Siis te hakkate ütlema: Me oleme Sinu ees Söönud ja joonud ja meie uulitsais Sa

27 Ja Tema ütleb teile: Ma ei tunne teid, kust te olete! Jääge Minust eemale, k

28 Seal on ulumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja k

29 Ja tuleb inimesi idast ja läänest, p

30 Ja vaata, on viimseid, kes saavad esimesiks, ja esimesi, kes jäävad viimseiks!”

31 Samal tunnil tulid m

33 Siiski Ma pean veel rändama täna ja homme ja tunahomme; sest see ei sobi, et prohvet saab hukka mujal kui Jeruusalemas!

34 Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juure on läkitatud! Kui mitu korda Ma olen tahmud koguda sinu lapsi otsegu kana oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud!

35 Vaata, teie koda jäetakse teil maha! Ja t

   
Scroll to see more.