Efeslased 2:3

Study

          

3 kelle seas ka me kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki.

    Study the Inner Meaning

Translate: