1 Peetrus 2:25

Study

          

25 Sest te olite „nagu eksijad lambad”, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Hooldaja poole.

    Study the Inner Meaning

Translate: