Hosea 6

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Hosea 5   Hosea 7 →

1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.

2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

4 Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.

5 Daarom heb Ik hen behouwen door de profeten; Ik heb ze gedood door de redenen Mijns monds; en uw oordelen zullen voortkomen aan het licht.

6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.

7 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.

8 Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid; zij is betreden van bloed.

9 Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren; zij moorden op den weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden.

10 Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israels; aldaar is Efraims hoererij, Israel is verontreinigd.

11 Ook heeft hij u, o Juda! een oogst gezet, als Ik de gevangenen Mijns volks wederbracht.

← Hosea 5   Hosea 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 189


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 93, 290, 720, 901, 922, 2180, 2405, ...

Apocalypse Revealed 134, 496, 505, 704

Leer Over De Heer 4

Leer over de Gewijde Schrift 79

Ware Christelijke Religie 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 532, 644, 811, 832

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:6

Deuteronomium 31:20

Judges 3:12

I Samuël 15:22

2 Chronicles 30:6

Job 5:18, 15:30, 22:23

Psalm 72:6

Proverbs 21:3

Jesaja 11:4, 24:5, 26:19

Jeremia 1:10, 5:14, 30, 30:10, 17

Lamentations 3:40

Hosea 5, 4:12, 5:1, 2, 7, 7:2, 8:1, 13, 10:12, 11:8, 12:12, 13:3, 14:5, 6

Micha 6:8, 7:2

Zefanja 2:7, 3:5

Mattheüs 9:13, 12:7

Marcus 33

Lucas 1:75

Romans 5:14

Philippians 3:8

Word/Phrase Explanations

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

dauw
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

licht
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 As Surely as the Sun Rises
Illustrated poster: "As surely as the sun rises, the Lord will appear" from Hosea 6:3. Close your eyes and imagine standing in the sunshine. Now think about the fact that you are standing in the presence of the Lord's love.
Picture | Ages over 7

 Elijah Revives the Widow's Son - Level C
Complete lesson with activity choices: what does "visiting the upper room" mean in your life, scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Revives the Widow's Son - Level D
Complete lesson with activity choices: a look at "raising up the son" in our lives, a scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Life Continues after Death
The Old and New Testaments teach that people are raised into spiritual life after death. New Church teachings go further and give details about the nature of life after death.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Return to the Lord Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 What Will Happen when I Die?
A lesson and activities exploring what happens when we die.
Religion Lesson | Ages over 15


Translate: