Hosea 3

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Hosea 2   Hosea 4 →

1 En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israels bemint, maar zij zien om, naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.

2 En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.

3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en ik ook na u.

4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

5 Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

← Hosea 2   Hosea 4 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Leer over de Gewijde Schrift 79

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 186


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1888, 4111, 4162, 5044, 7051, 8468, 9824, ...

Apocalypse Revealed 20, 134, 315, 649, 704

Leer Over De Heer 4, 15, 43

Leer over de Gewijde Schrift 16

Ware Christelijke Religie 130, 247


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 19, 31, 205, 374, 433

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 28:6

Judges 8:27, 17:5

Jesaja 60:5

Jeremia 3:22, 30:9, 50:4

Lamentations 2:9

Ezechiël 19:14, 21:31, 37:24

Daniël 10:14

Hosea 1:2, 5:15, 6:1, 10:3

Word/Phrase Explanations

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Translate: